خرید لباس جزئيات قرارداد شركت دارويي مشکوک با ايران

جزئيات جديدي از قرارداد دارويي ايران با شركت شبه‌ صهيونيستي منتشر شد.به گزارش فارس، يك شركت بزرگ دارويي در ايران به تازگي قراردادي درحدود 20 ميليون يورو با شركت‌ شبه صهيونيستي “ت ” منعقد كرده است.برپايه اين گزارش اين شركت شبه صهيونيستي در سال 2005 كارخانه توليد كننده محصولات پلاسمايي و فرآورده‌هاي خوني را از يك شركت آمريكايي خريداري كرده است.اطلاعات خبرنگاران فارس از آمريكا حاكي است كه “‌لري استان “‌ عضو موثر شركت ” ت ” يكي از اعضاي شناخته شده يك گروه صهيونيستي است كه در سرمايه‌گذاري عليه ايران نيز فعاليت دارد.همچنين ” شيلدان ادلسون “‌ ديگر عضو موثر اين شركت دارويي صهيونيستي است كه گرداننده يك كازينو در لاس وگاس آمريكا بوده و براي پوشش فعاليت‌هاي صهيونيستي خود نشريات و سايت‌هايي را راه‌اندازي كرده است.شركت دارويي‌ ” ت ” طي سال‌‌هاي اخير قراردادهايي را با شركت‌هاي دارويي ايران داشته است.