خرید لباس راه اندازی ” زندان باز ” در سوئیس

مسئولان یک زندان در سوئیس ، زندانی به مراتب متفاوت تر با زندان های جهان اداره می کنند. واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس 24 : در این زندان هیچ نگهبان مسلح و حصاری وجود ندارد و درهای آن همواره باز هستند.مسئولان این زندان نام آن را ” زندان باز ” گذاشته اند.در این زندان که بیشتر به یک مزرعه و کارگاه شباهت دارد، زندانیان روزها در مزرعه و کارگاه به کار مشغول می شوند و شب ها برای استراحت به محل اقامت خود باز می گردند.کشاورزی ، نجاری و پرورش اسب مهمترین فعالیت های این زندانیان است.