خرید لباس عدم قضاوت برای پینگ‏پنگ بازان‌ صهيونيست

داوران ايراني از قضاوت ديدار تيم‌ بانوان رژيم صهيونيستي خودداري كردند.به گزارش ايسنا؛ قرار بود تيم داوري پروانه چوپان نژاد و داور مسلمان الجزايري روي ميز 8 مسابقه‌هاي قهرماني جهان ديدار تيم‌هاي پينگ پنگ بانوان اسراييل و دانمارك را قضاوت كنند.اين داوران پس از اطلاع از برنامه داوري خود، در گفت‌وگو با كمك سر داور مصري و مسلمان مسابقه‌ها، به وي اعلام كردند كه جمهوري اسلامي ايران رژيم غاصب صهيونيستي را به رسميت نمي‌شناسد و به همين دليل اين ديدار را قضاوت نخواهند كرد.پس از اين اعتراض كمك‌ سر داور مصري مسابقه‌هاي قهرماني جهان، انجام اين ديدار را به ميز 17 مسابقه‌ها منتقل كرد كه قضاوت اين ميز بر عهده تيم داوري سيمين رضايي و داوري از ژاپن بود. سيمين رضايي دارنده تنها مدرك “نشان آبي” پينگ پنگ در ايران نيز از قضاوت اين ديدار امتناع كرد.با اعلام مخالفت اين داور كشورمان و طي هماهنگي با كمك سرداور مصري مسابقه‌ها، رضايي از قضاوت اين ديدار انصراف داد و داوري از مالزي به همراه داور ژاپني، قضاوت اين ديدار را بر عهده گرفت.