خرید لباس كاهش 85 درصدي قيمت مخدر شيشه

بالا رفتن تعداد معتادان در جامعه ايران، مشکلي است که نمي‌توان از کنار آن بي‌تفاوت گذشت و هر روز راهکار جديدي براي حل اين مشکل اعلام مي‌شود و اين راهکار، راه به جايي نمي‌برد.قيمت مواد مخدر هم به صورت غير‌قابل باوري کم و کمتر مي‌شود.پايين آمدن قيمت مواد مخدر، ديگر معضل نيست بلکه مشکلي حل نشدني به نظر مي‌رسد ومشکلي که رنگي از وحشتناک بودن با خودش به همراه دارد.استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران مي‌گويد: «قيمت ماده مخدر شيشه از هر کيلو 120 ميليون تومان به حدود 10 ميليون تومان کاهش يافته است و ناتو فرهنگي از طريق مافياي مواد مخدر اقدام به توليد گسترده شيشه در کشور کرده و قصد دارد با هجوم به جوانان اهداف شوم خود را اجرا کند.در واقع به علت گراني ماده روان گردان شيشه در کشورهاي جنوب شرقي آسيا برخي اقدام به حمل آن از ايران به اين کشورها مي‌کنند که اين مسئله موجب اهانت به مسافران ايراني در فرودگاه‌هاي اين کشورها شده است.»مجيد ابهري ادامه مي‌دهد: «با توجه به گسترش توليد و مصرف مواد روان گردان مخدر مانند شيشه و کراک، ناتو فرهنگي از طريق مافياي مواد مخدر اقدام به توليد گسترده شيشه در کشور کرده و قصد دارد با هجوم به جوانان اهداف شوم خود را اجرا کند. متاسفانه به علت نقض و ضعف قوانين مجازات توليد و عرضه شيشه، قاچاقچيان و توليدکنندگان اين ماده به مجازات اصلي خود نمي‌رسند و از اين رو هر روز بر تعداد آنها و مصرف کنندگان اين ماده خانمان برانداز افزوده مي‌شود.» او از آمار و ارقام هم صحبت به ميان مي‌آورد: «طبق آمار نيروي انتظامي هر روز 46 نفر در ارتباط با شيشه دستگير مي‌شوند. سال گذشته قيمت شيشه هر کيلو 120 ميليون تومان بود که در حال حاضر به حدود 10 ميليون کمتر شده است.در حقيقت ماده مخدر کراک و شيشه را در فضاي شش متري آشپزخانه هم مي‌توان توليد کرد و روند افزايش توليد و مصرف شيشه به حدي است که در سال 86، 42 کيلوگرم شيشه در سال 87، 265 کيلوگرم در سال 88، 951 کيلوگرم و در 45 روز اول امسال 251 کيلوگرم شيشه توسط ماموران نيروي انتظامي کشف شده است.بنابراين تشديد مجازات توليد کننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها، اطلاع رساني و آموزش خانواده‌ها و جوانان به‌ويژه از طريق صدا و سيما اصلي ترين اهرم‌هاي مبارزه با گسترش اين ماده کشنده است.»