خرید لباس لاریجانی:باتنگ نظری نمی‏‏شود کشوراداره کرد

علي لاريجاني در اولين مصاحبه مطبوعاتي خود با خبرنگاران در سال 89 با بيان اين‌كه صيانت از عزتمندي نظام و ملت ركن اول حركت مجلس هشتم در دو سال گذشته بوده است، گفت: مجلس بر اساس اسلاميت و قرائت انقلابي و هم‌چنين واقع‌بيني نسبت به شرايط نظام، حركت مي‌كند.مجلس با نگاه دقيق، در فتنه پس از انتخابات از مواضع انقلاب صيانت كردنگاه مجلس در اتخاذ تصميمات، صيانت از عزت ملت و نظام جمهوري اسلامي استبه گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس مجلس شوراي اسلامي در نشست خبري با خبرنگاران با ابراز خرسندي براي حضور در چنين نشستي و ميزباني از خبرنگاران، سالگرد ملكوتي رهبر فقيد انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) را تسليت گفت و تاكيد كرد كه بار غم اين حادثه عظيم همچنان در دل مومنان انقلاب وجود دارد و البته پايداري در راه فكر ايشان، همچنان در افكار عمومي رسوخ دارد.وي ادامه داد: در ابتدا قصد دارم چند نكته را از مجموع حركت مجلس در دوره هشتم عرض نمايم كه اين موارد برآيند حركت مجلس در دو سال گذشته را نشان مي‌دهد. حركت مجلس را مي‌توان در چهار ركن خلاصه كرد.لاريجاني در توضيح اين چهار ركن گفت: ركن اول و بسيار مهم آن است كه همواره مجلس تلاش كرده در تصميم‌گيري‌هايش از عزتمندي ملت و كل نظام صيانت به عمل بياورد. به عبارت ديگر نگاه مجلس در اتخاذ تصميمات داخلي و مسائل عمده خارجي، صيانت از عزت ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي است، به خصوص اين موضوع در حوادث حساس مختلف رخ داده؛ در منطقه اعم از آنهايي كه مستقيم و يا با واسطه همچون موضوع فلسطين، مسائل هسته‌يي و يا افغانستان كه به نحوي با شرايط ايران مربوط بوده، تبلور مي‌كند.وي ركن دوم حركت مجلس هشتم در طول دو سال گذشته را اسلاميت عنوان و اظهار كرد: اسلاميت بدان معناست كه مجلس تلاش كرد قواعد و ضوابطي را وضع يا نحوه نظارت را براساس چارچوب‌هاي اسلامي سامان بخشد. البته در اين بين گاهي برخي مي‌خواهند مجلس را مشمول امور خود كنند كه مجلس زيربار چنين چيزي نرفته است. اسلام تعريف شده با بحث‌ها و گرايش‌هاي مختلفي كه صوفيه به آن تمسك مي‌كنند متفاوت است. منظور ما همان مسير روحانيت و مواضع در 1400 سال اسلام است كه تلاش كرديم به معناي واقعي از آن صيانت كنيم.رييس قوه مقننه ركن سوم مجلس هشتم را براساس قرائت انقلابي عنوان و خاطرنشان كرد: حركت مجلس براساس قرائت انقلابي كه نظام آن را بنيان‌ نهاد و يا در راهنمايي‌هاي مقام معظم رهبري تبلور پيدا مي‌كند، شكل مي‌گيرد، اين نگاه به مسائل مبتني بر قرائت انقلاب اسلامي در رابطه با بسياري از حوادث رخ داده در منطقه و يا در داخل كشور، به خوبي نمايان است.وي ادامه داد: مجلس تلاش كرد صيانت از حقوق مردم را در چارچوب اهداف انقلاب اسلامي انجام دهد. به عنوان نمونه در مسائل پس از انتخابات، فتنه‌اي در كشور رخ داد و ماجراجويي‌هايي در داخل كه برخي از آنها از خارج هدايت مي‌شد به وجود آمد كه در نهايت مجلس تلاش كرد با نگاه دقيق از مواضع انقلاب صيانت نمايد.لاريجاني واقع‌بيني نسبت به شرايط در رابطه با موضوعات داخلي، ‌سياسي، فرهنگي، بين‌المللي و … را ركن چهارم حركت مجلس در طول دو سال گذشته عنوان و تصريح كرد: البته براي بررسي مسائل بايد به گونه‌اي واقع‌بيني داشت كه به همه ابعاد آن توجه شود. چرا كه واقعيات علل متعددي دارد. اما در برخي از كشورها عادت شده كه با ساده‌بيني به مسائل، نگاه تكويني داشته باشند. اين در حالي است كه واقعيات وجوه مختلفي دارد و بايد به تمام ابعاد توجه كرد، مجلس در بعد تقنين و نظارت اين چهار ركن را مورد توجه قرار داده و براساس آن حركت كرده است.مساله فلسطين همواره مورد دغدغه خاطر مجلس در دو سال گذشته بوده استبه گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه نشست مطبوعاتي خود، مساله فلسطين را يكي از موضوعاتي كه همواره مورد دغدغه خاطر مجلس در طول دو سال گذشته بوده ، معرفي كرد وافزود: كنفرانس استانبول در اين رابطه در سال قبل و امسال برگزار شده كه مبدع آن مجلس شوراي اسلامي بود و پيگيري‌هاي لازم را در اين ارتباط انجام داد. سه‌شنبه هفته آينده نيز تروييكاي آسيايي در اين رابطه تشكيل جلسه مي‌دهد.لاريجاني مساله هسته‌يي را از ديگر موضوعاتي برشمرد كه مجلس اقدامات مختلف را در اين رابطه انجام داده است و توضيح داد: مجلس در رابطه با آخرين بيانيه تهران مواضع‌اش را به صراحت بيان كرد و از اين بيانيه حمايت نمود. در اين رابطه مجلس پيگير چنين موضوعي است.وي با بيان اين‌كه مجلس در بعد تقنين و نظارت معاونت قوانين و نظارت را پايه‌گذاري نمود تا حركت‌هاي جمعي در كميسيون‌ها به پشتوانه محكمي انجام شود، گفت: از اين بين 421 طرح و لايحه در مجلس هشتم به سرانجام رسيد كه از اين تعداد 165 طرح و 256 لايحه بود، برخي از اين لوايح داراي 700 ماده همچون لايحه تجارت بود و قانون مجازات اسلامي نيز با حجم هزار ماده تبيين شد ،از اين تعداد 142 مورد به قانون تبديل شد كه 39 مورد آن طرح و 103 مورد آن لايحه بود.رييس قوه مقننه ادامه داد: از جمله مسائل مهم دنبال شده در مجلس شكل‌گيري دولت بود كه با بررسي‌هاي مجلس منهاي سه وزير به دولت راي اعتماد داده شد كه پس از آن نيز وزراي ديگري انتخاب و راي اعتماد از مجلس گرفتند. قانون هدفمند كردن يارانه‌هانيز موضوع ديگري بود كه با رايزني‌هاي انجام شده با دولت و با استفاده از نظرات كارشناسان خارج از مجلس در بخش خصوصي و مديران باسابقه تلاش شد اين قانون در نهايت تدوين شود.وي افزود: اين قانون سايه‌اي را در بودجه سال جاري انداخته است و در ابتدا شاهد فراز و نشيب‌هايي بوديم كه تلاش كرديم، در سال جديد اين موضوع در مجلس حل شود و اميدواريم زودتر در كشور اجرا گردد.وي همچنين نظارت بر اجراي اصل 44 و قانون آن و همچنين تشكيل كميسيون خاص در اين رابطه را از جمله اقدامات ديگر مجلس برشمرد و گفت: در حال حاضر بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در دستور كار مجلس قرار دارد كه از 16 خرداد به صورت رسمي كميسيون‌ها درگير آن مي‌شوند و پس از آن اين لايحه به كميسيون تلفيق مي‌رسد، اميدواريم در اين زمينه صاحب‌نظران نظرات خود را اعلام كنند. البته در اين رابطه همايشي برگزار و استقبال خوبي از آن به عمل آمد . امروز نيز از صاحبان مقالات دعوت به عمل آمد، تا نظراتشان را به صورت مدون و به شكلي كه به حكم درآيد ارائه دهند تا كميسيون تلفيق از آن استفاده نمايد.لاريجاني ادامه داد: مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز بررسي‌هاي همه جانبه‌اي را بر روي برنامه پنج ساله انجام داده و آن را به كميسيون‌هاي تخصصي ارائه مي‌دهد. اين فرصت خوبي است تا انجمن‌هاي علمي صاحب‌ان نظر و مديران پرسابقه از اين تاريخ تا تصويب نهايي آن نظراتشان را ارائه دهند تا اين لايحه كه سرنوشت كشور را رقم مي‌زند به تصويب برسد.وي قانون مجازات اسلامي ،قانون آيين دادرسي ،‌قانون تجارت، قانون افزايش توان‌بخشي و حمايت از سرپرستان خانوار، قانون اصلاح مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه، قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و قانون انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات را از جمله قوانين مصوب در مجلس عنوان كرد.لاريجاني در ادامه قانون نظام جامع دامپروري كشور ،نظارت شرعي بر ذبح ،‌اصلاح بافت‌هاي فرسوده و قانون جرايم رايانه‌اي ،‌قانون تعيين تكليف استخدام حق التدريسي‌ها و آموزشياران نهضت سوادآموزي ،‌قانون اصلاح بيمه كشاورزي و … را نيز از ديگر موارد تصويب شده در مجلس برشمرد.رييس مجلس شوراي اسلامي در توضيح طرح‌هاي مهم در دستور كار كميسيون‌هاي مجلس، گفت: بررسي طرح جامع قانون شوراها، طرح جامع قانون احزاب و قانون انتخابات كه به نوعي به هم مربوطند در حال بررسي در كميسيون مربوطه‌اند كه در صورت تصويب آن در مجلس ساماندهي در حوزه مسائل سياسي انجام مي‌شود و همكاري‌ هاي سياسي را بهبود مي‌بخشد. مجلس ازهمه‌ رسانه‌هايي كه به منافع نظام مي‌انديشند حمايت مي‌كندروسيه در مسائل هسته‌يي هميشه درچارچوب رقم خوردن منافع خود عمل كرده‌استبه گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) علي لاريجاني در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا كه پرسيد: اخيرا و به‌ويژه پس از بيانيه‌ي تهران شاهد مواضع صريح روسيه در حمايت از صدور قطعنامه عليه كشورمان بوديم كه در روزهاي گذشته نيز اين با واكنش شديد رييس‌جمهور مواجه شد، نظر شما درباره‌ي دلايل و نتايج مواضع اخير روسيه چيست؟ و ايران در اين ارتباط بايد چه برخوردي داشته باشد؟ پاسخ داد: در مورد روسيه بايد به دو عامل توجه كرد؛ اول آن‌كه روسيه كشور همسايه ما است و قطعا منافع مشتركي با ما دارد.وي با بيان اين‌كه بر اساس تاريخ گذشته روابط ما با روسيه فراز و فرودهايي داشته است كه نبايد آن را ناديده گرفت، افزود: از زماني كه اين مباحث بين ما و روسيه شكل دقيق‌تر و همه‌جانبه‌تري گرفته است، به‌ويژه پس از سفر آقاي پوتين به تهران مجموعه منافع مشتركي مطرح شد و پوتين با نگاه هوشمندانه به اين موضوعات توجه كرد.لاريجاني گفت: البته از آن روز به بعد اين مسائل خيلي پيشرفتي نداشته است؛ كما اين‌كه در جاهايي هم فرود داشته است. بايد به اين موضوعات دقيق‌تر بنگريم كه دو كشور روسيه و ايران منافع مشتركي دارند و اگر همان مسيري كه با رييس‌جمهور سابق روسيه مورد توجه و توافق قرار گرفت، دنبال مي‌شد، مي‌توانست منافع دوطرفه‌اي به وجود بياورد.رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين‌كه از اين منظر بايد نگاه دقيق‌تري به صحنه داشت، خاطرنشان كرد: به‌ويژه در مسائل هسته‌يي، روسيه هميشه قصد داشته است كه موضوع در چارچوب منافع خودش رقم بخورد كه بايد تلاش كرد، اين مسائل به مسير دقيق‌تر خود برگردد.خبرنگار روزنامه‌ي فرهيختگان طي سوالي از رييس مجلس به مراسم تقدير از چند رسانه در هفته‌ي گذشته در مجلس اشاره داشت و از لاريجاني پرسيد كه آيا اين مراسم به دستور شما و از بودجه‌ي مجلس بوده است؟ كه وي پاسخ داد: در مجلس افكار و عقايد مختلفي وجود دارد. هفته‌ي گذشته تعدادي از نمايندگان از برخي رسانه‌ها تقدير كردند و تمام بودجه‌ي اين برنامه را خودشان تامين كردند.لاريجاني موضع مجلس را حمايت از همه‌ي رسانه‌هايي كه هوشمندانه به عزت جمهوري اسلامي و منافع نظام مي‌انديشند، عنوان كرد و گفت: ما از همه‌ي رسانه‌هايي كه در راه صحيح در مسير كار ملت فعاليت مي‌كنند، تقدير مي‌كنيم. رسانه‌هايي كه اشكال كار مجلس را گوشزد مي‌كنند و با نگاه ناقدانه و ناصحانه فعاليت مي كنند، بايد مورد تقدير قرار گيرند.در ادامه خبرنگار يكي از شبكه‌هاي عربي نظر رييس مجلس را درخصوص بيانيه‌ي تهران جويا شد كه لاريجاني گفت: بيانيه‌ي تهران مجموعه‌اي از شرايط را تعريف كرد و موارد مطرح در اين بيانيه، امور منفصلي نيست و به هم پيوسته است و مجموعه‌ي اين قواعد منافع طرفين را حفظ كرده و مسير راه را باز مي‌كند.وي عملكرد ايران را در اين راستا درست و منصفانه توصيف كرد و گفت: اگر آنها در ادامه‌ي مسير به ميز مذاكره برگردند و در چارچوب بيانيه مذاكره كنند، مي‌توانند به موضوعات اساسي اين بيانيه به طريق درستي برسند، اما اگر به دنبال فريبكاري و بازيگوشي باشند، بدانند كه مسوولان ايراني به اين موضوع توجه كرده و مجلس هم با دقت مساله را رصد مي‌كند. لذا توجه داشته باشند كه در مسير پرسنگلاخ وارد نشوند.خبرنگار خبرگزاري مهر مساله‌ي وعده‌ي پي‌گيري دريافت غرامت ايران از عراق را از رييس مجلس مورد سوال قرار داد كه لاريجاني به وي پاسخ داد: از اصل موضوع غرامت نمي‌شود صرف‌نظر كرد و اين مساله بايد تكليفش مشخص شود و هم مجلس و هم دولت هم اين موضوع را مورد پي‌گيري قرار خواهند داد. البته بايد به صحنه‌ي عراق نگاه واقع‌بينانه‌اي داشت و بايد مجال داد كه نهادهاي مختلف اين كشور مستقر شوند، اما اين موضوع قطعا در دستور كار خواهد بود؛ البته با واقع‌بيني به صحنه‌ي عراق.لاريجاني در ادامه‌ي اين كنفرانس خبري در پاسخ به سوال خبرنگار جام‌جم آنلاين كه به انتخابات هيات رييسه‌ي مجلس در هفته‌ي گذشته اشاره داشت و پرسيد 44 نماينده‌اي كه به شما راي سفيد دادند چه كساني بودند و آيا شما جزو شكايت كنندگان از اين تعداد نماينده به هيات داوري فراكسيون اصولگرايان هستيد؟ گفت: من جزو شكايت كنندگان نيستم و اين موضوع را هم اصلا مهم نمي‌دانم؛ چرا كه اين موضوع دغدغه‌ي كشور نيست و مسائل مهم‌تري مثل مساله‌ي يارانه‌ها در كشور وجود دارد.وي در عين حال گفت: البته اين‌كه رفتار تشكيلاتي در كشور بايد منظم باشد، درست است. بنده از آقاي محمدرضا باهنر كه از رفتار تشكيلاتي تبعيت كرد، تقدير مي‌كنم و اين را نوعي مدنيت در جامعه مي‌دانم كه رفتارها تابع تصميمات جمعي باشد.رييس مجلس شوراي اسلامي اين نوع عملكرد را نشان‌دهنده‌ي نوعي بلوغ سياسي دانست و در عين حال از راي اعتماد جمعي نمايندگان به خودش تشكر كرد و گفت: اين مساله يك سرمايه است و وظيفه‌ي مهمي را براي بنده جهت پي‌گيري جايگاه مجلس، تقنين بهتر و نظارت نافذتر ايجاد مي‌كند.دوره قداره‌كشي رژيم صهيونيستي درمنطقه‌ گذشته استتخريب اماكن ديني در بيت‌المقدس از ثمرات سياست خارجي جديد آمريكايي‌هاستبه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ي اين نشست خبري لاريجاني، خبرنگار شبكه خبر درخصوص خواسته‌ي برخي نمايندگان براي تصويب بندهايي از بيانيه‌ي تهران در مجلس سوال كرد كه لاريجاني پاسخ داد: اين‌كه گروهي در مجلس به دنبال قانوني كردن برخي قيود اين بيانيه هستند، من چنين چيزي نشنيده‌ام و چنين موضوعي معنادار نيست؛ چرا كه اين پيشنهادي است كه ايران، برزيل و تركيه مطرح كرده‌اند و تصويب آن در مجلس موضوعيت ندارد.وي درخصوص ادامه‌ي همكاري ايران و روسيه با توجه به واكنش‌هاي اخير روسيه نيز گفت: در مورد روابط ايران و روسيه معتقدم بعد از مذاكرات تلفني لاوروف با متكي و دبير شوراي امنيت روسيه با جليلي، تا حدي روشن شد كه منافع مشترك در چه قلمروهايي رقم خورده است و من پيشنهاد مي‌كنم، آنها موضوع را جدي بگيرند و در مورد منافع مشترك اعم از مسائل دفاعي و موضوعات منطقه‌اي مثل مبارزه با تروريسم و بسياري از مسائل دوجانبه‌ي ديگر دقت بيشتري داشته باشند.رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه‌ي قدس درباره‌ي كنفرانس بازنگري ان‌.پي.‌تي در نيويورك نيز گفت: كنفرانس ان‌.پي‌.تي نقاط قوت و ضعفي داشت اين‌كه آنها حاضر نشدند، براي خلع سلاح، زمان‌بندي مشخص و طرح مدوني داشته باشند، از نقاط ضعف كنفرانس است و با اين وجود اين به يك نصيحت‌نامه تبديل شده و از اين حرف‌ها تا به حال زياد زده شده است؛ در حالي كه مشكلات امروز دنياي ما در مساله‌ي هسته‌يي اين نيست.لاريجاني هم‌چنين اضافه كرد: البته در اين كنفرانس آنها رژيم صهيونيستي را ملزم به از بين بردن زرادخانه‌هاي هسته‌يي نكردند و تنها گفتند كه از اين كشور مي‌خواهيم اين كار را بكند و يا عبارتي در اين طراز به كار بردند؛ در حالي كه اگر رژيمي ان‌.پي.‌تي را نپذيرفته و گردن‌كشي مي‌كند، بايد در اين نشست كه سران و متخصصين كشورها جمع هستند، براي امنيت بين‌الملل به اين موضوع توجه كنند.وي هم‌چنين گفت: از نكات مثبت اين نشست هم توجه به ان.‌پي.‌تي و لزوم پيوستن همه‌ي كشورها به ان‌.پي.‌تي بود، اما به نظر من بايد به اين نوع همايش‌ها با واقع‌بيني نگاه كرد كه معجزه‌اي از آن در نيامده است. متاسفانه ايالات متحده خلع سلاح را مساله‌ي ساده‌اي گرفته، در حالي كه صحنه‌ي بين‌المللي تك‌ساحتي نيست كه آمريكايي‌ها خودشان آن را مديريت كنند و اين چرخ براي ديگران هم خواهد چرخيد و صحنه براي آنها تنگ‌تر خواهد شد و هم‌چنين حل مشكلات و مسائل بين‌المللي سخت‌تر خواهد بود.رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه‌ي خراسان درخصوص بيانيه‌ي تهران نيز گفت: خط قرمز ما اين است كه با اين بيانيه به صورت گزينشي برخورد شود. اين‌طور نيست كه طرف مقابل بتواند، بعضي بندها را برچيند، بلكه نگاه پيوسته به اين موضوع مساله‌ي اساسي است، اما اين‌كه وزير خارجه‌ي آمريكا گفته اين بيانيه اشكالاتي دارد، خوب بعضي از اين اشكالات را بگويد. من فكر مي‌كنم نوعي آشفتگي در سياست خارجي آمريكا وجود دارد و حرف‌هاي متفاوتي زده مي‌شود. ما احتياجي به بيانيه‌هاي نصيحت‌گونه براي دنيا نداريم، بلكه به اظهارات روشني نيازمنديم و اگر آنها معتقدند كه واقعا اشكالاتي در اين بيانيه وجود دارد، صريحا اعلام كنند كه كجا اشكالي مي‌بينند. من فكر مي‌كنم در اين بيانيه تلاش زيادي شده بود كه در مجموع مسائل طرفين در نظر گرفته شود و ما نمي‌گوييم اين بيانيه بهترين است، اما مسير راهي است كه مي‌توان از آن استفاده كرد و پيش رفت.لاريجاني در پاسخ به سوال خبرنگار المنار درخصوص جواب نظامي و غيرنظامي ايران به حمله‌ي احتمالي اسراييل به كشورمان، گفت: من فكر نمي‌كنم، شما انتظار داشته باشيد كه من جواب نظامي به شما بدهم. اما فكر مي‌كنم حرف آقاي سيد حسن نصرالله حرف كاملي است. ايشان گفتند كه اگر ماجراجويي كنند، در همان سطح پاسخ داده مي‌شود. آنها هم بايد بپذيرند كه گردن‌كلفتي كردن در خاورميانه مابه‌ازاء دارد. آن دوره‌اي كه رژيم صهيونيستي مي‌توانست در صحنه‌ي سياست منطقه‌اي قداره‌كشي كند، گذشته و به نظر ما اين رژيم پس از جنگ 33 روزه و 22 روزه دچار شكستگي كمر شده و بايد ترميم شود. لذا آنها احتياج به سر و صداي زياد ندارند و مجالي براي بروز ندارند ،اگر هم اين مجال وجود داشته باشد پاسخ روشني خواهد داشت.وي ادامه داد: پس از صحبت‌هاي آقاي اوباما در تركيه و قاهره كه گفتند مي‌خواهيم شرايط جديد و نويني در منطقه حاكم شود و حقوق فلسطينيان و مسلمانان را احقاق كنيم، ما دچار يك وارونگي سياسي شده‌ايم. به جاي اين‌كه به حقوق فلسطيني‌ها بپردازند، عكس آن عمل شده است. به‌ويژه مسائلي كه در بيت‌المقدس رخ داده است. تخريب اماكن ديني يك موضوع ساده نيست و اينها ثمرات سياست خارجي جديد آمريكايي‌هاست كه متاسفانه نسبت به حرف‌هاي آنها صورت وارونه دارد.لاريجاني خاطرنشان كرد: در اين رابطه هم فلسطيني‌ها بايد حساس باشند و هم كشورهايي كه با دقت حوادث را پي‌گيري مي‌كنند. به همين دليل است كه سه‌شنبه آينده در تهران تروئيكاي بين‌المجالس آسيايي برگزار مي‌شود و همين موضوع را دنبال مي‌كنند؛ چرا كه ما معتقديم اين مساله نبايد در قيل و قال‌هاي سياسي فراموش شود.بر اجراي اصل ‌44 بايد انضباطي حاكم باشدهمگون‌سازي آموزش و پرورش و آموزش عالي با نيازهاي كشوربايد مورد توجه قرار گيردبه گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، لاريجاني هم‌چنين در پاسخ به سوال خبرنگار واحد مركزي خبر درخصوص رويكردها و اولويت‌هاي مجلس هشتم براي بررسي برنامه‌ي پنجم تاكيد كرد: مساله‌ي برنامه‌ي پنجم موضوع مهم مجلس در سال جاري است و جا دارد كه روي آن وقت گذاشته شود.رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اين مطلب كه در مورد برنامه‌ي پنجم چند مساله‌ي محوري مورد توجه بررسي كنندگان است، افزود: اولا انطباق برنامه با سندهاي بالادستي است. اين‌كه ببينيم چقدر پيشرفت ايجاد مي‌كند. مساله‌ي ديگر، بسط سياست‌هاي كلي در اين بازه زماني است و مساله‌ي ديگر اين است كه در موضوعات مهم در بحث صنعت، حد پايه‌اي مشخص شود. يعني رويكرد صنايع بايد رويكرد اشتغال‌زايي باشد و هم‌چنين ما روي صنايع پيشرفته سرمايه‌گذاري داشته باشيم. يعني بتوانيم قدرت صادراتي پيدا كنيم.وي ادامه داد: در مورد تحقق سند اصل 44، كوچك شدن دولت و بالا بردن بهره‌وري نيز بايد برنامه‌ريزي مدوني وجود داشته باشد. من نمي‌گويم در اصل 44 كم‌كاري شده اما انضباطي بايد بر آن حاكم باشد كه كاملا با روحي كه در اجراي اين اصل مورد توجه است، همخوان باشد.لاريجاني ادامه داد: اصل بعدي در برنامه‌ي پنجم اين است كه در تحقق استقلال روي بعضي محصولات بايد راي نافذي داشته باشيم. اين موضوع مخصوصا از سوي رهبري مورد تاكيد واقع شده كه كشور در محصولات استراتژيك كشاورزي و دامي مستقل باشد اما متاسفانه در هر زمان به نوعي اين مساله عملي نشده است كه البته عللي دارد كه بايد علاج آن را پيدا كرد.وي ادامه داد: مساله‌ي بعدي كه بايد در بررسي برنامه‌ي پنجم مورد توجه قرار بگيرد اين است كه وضعيت سلامت در كشور از وضع ثابتي برخوردار باشد و گام‌هاي خوبي در اين‌باره برداشته شود. مثل رويكردهاي پزشك خانواده كه برخي به نمايندگان پزشك مجلس در اين زمينه نتايج خوبي ارايه كرده‌اند كه من از اهتمام آنها تشكر مي‌كنم. اين موضوعي است كه بايد در برنامه‌ي پنجم به آن توجه شود.رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با تاكيد بر لزوم داشتن نگاه تجديدنظر شونده در موضوع آموزش و پرورش و آموزش عالي گفت: اين مساله مورد اهتمام ماست تا بتوانيم نيازهاي جامعه را با آموزش و پرورش همگون سازيم. البته در مساله‌ي رشد آموزش و پرورش و آموزش عالي گام‌هاي خوبي برداشته شده اما همگون‌سازي آن با نيازهاي كشور مساله‌ي مهم ديگري است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. البته موضوعات ديگري مثل سرمايه‌گذاري در منابع نفت و گاز نيز وجود دارد كه در برنامه بايد به آن توجه شود.علي لاريجاني هم‌چنين درباره‌ي نحوه‌ي بررسي برنامه‌ي پنجم در مجلس خاطرنشان كرد: بررسي برنامه‌ي پنجم عملا از 16 خرداد آغاز مي‌شود. نمايندگان پنج روز فرصت دارند كه نظرات خود را به كميسيون‌هاي تخصصي ارايه كنند. پس از آن كميسيون‌هاي تخصصي 10 روز مهلت دارند كه اين پيشنهادات را بررسي كنند و نهايتا كميسيون تلفيق سه هفته فرصت دارد كه اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد كه مهلت كميسيون تلفيق، قابل تمديد نيست و بعد از آن برنامه‌ي پنجم در صحن علني مجلس بررسي خواهد شد.بيانيه تهران ظرفيت خوبي براي بازي سياسي داردمجلس در هر جايي كه حقوق ملت مورد تعرض قرار گيرد ورود پيدا مي‌كندبه گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه نشست خبري در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبني بر اين‌كه اگر قطعنامه تحريم ايران در شوراي امنيت صادر شود، آيا مجلس دولت را ملزم به لغو بيانيه مي‌كند،‌ گفت: اين تنها بازتاب و واكنش ما نخواهد بود. اگر بيانيه تهران كه داراي ظرفيت خوبي براي بازي سياسي براي همه است مورد بي‌اعتنايي واقع شود روشن است كه اين بيانيه از خاصيت مي‌افتد. در اين حالت مجلس و دولت بايد نسبت به رفتارهاي آنها تصميمات ديگري اتخاذ كنند؛ با اين وجود بنا نيست ما وقت خود را صرف بازيگوشي ديگران كنيم لذا فرصت خوبي است كه اين بار در رابطه با نحوه تعاملات آنها با نهادهاي بين‌المللي توجه بيشتري صورت گيرد.لاريجاني در پاسخ به اين پرسش خبرنگار شرق مبني بر اين كه مصداق‌هايي از رفتارهاي برخي از چهره‌هاي مجلس وجود دارد كه نشان مي‌دهد مجلس در كار وزارت امور خارجه دخالت مي‌كند كه نمونه آن اظهارنظر رييس كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي است كه از جايگاه وزير امور خارجه صحبت مي‌كند و خواستار احضار سريع سفير انگليس مي‌شود و هم‌چنين برخي از اظهارنظرها و رفتارهاي شما نوعي موازي كاري با وزارت امور خارجه را نشان مي‌دهد، آيا قبول داريد كه مجلس از جايگاه مجري وارد حوزه ديپلماسي شود؟ گفت:‌ طبق فرموده امام(ره)، مجلس در راس امور است و همه بايد از اين موضوع تبعيت كنند كه مجلس در مسائل مختلف سياست خارجي،‌ اقتصادي و مسائل داخلي ورود پيدا كرده و نگاه دقيق داشته باشد، به گونه‌اي كه گاهي مجلس از منظر نظارت و جاي ديگر در محدوده كار مجلس وارد مي‌شود، اين رويكرد را نبايد با برخي از بحث‌هاي كه مبتني بر نگاه‌هاي خردبين است، مخلوط كرد.وي ادامه داد: حق مجلس نظارت است چون در مجلس نمايندگان مردم حضور دارند و بايد براي احقاق حق مردم نظارت كنند؛ اما برخي فكر مي‌كنند كه اين رويكرد به معناي چوب لاي چرخ دولت گذاشتن است اين طور نيست، چرا كه ما از برخي چيزهاي خرد و يا موارد و تخلفات صرف نظر مي‌كنيم تا فضاي سياسي كشور آرام باشد، تا روند رسيدگي آنها در جاي خود بررسي شود؛ اما نظارت مجلس از منظر حقوق ملت بايد در همه‌ي مسائل وجود داشته باشد، يعني اگر مجلس در مسائل پس از انتخابات دخالت كرد، از منظر حقوق ملت و نظام بود. مجلس در برخي از فتنه‌انگيزي‌هايي كه انجام شد مواضع قاطعي داشت. اين رويكرد از نگاه شخصي يا گرايش سياسي نبود بلكه از منظر دفاع از حقوق ملت انجام شد.رييس قوه مقننه ادامه داد: بنده متاسفم كه بعد از مجازات برخي تروريست‌ها،‌ شاهد برخي از بيانيه‌ها بوديم، اين بيانيه‌ها چه معنايي دارد؟ شما نمي‌دانيد كه آنها تروريست بودند و دست به اقدامات تروريستي زده بودند؟‌ از چه چيزي دفاع كرديد؟‌اگر اطلاع نداشتيد مي‌پرسيد،‌ معنا ندارد كسي كه صحنه‌گرداني سياسي مي‌كند از مسائل بي‌اطلاع باشد، با اين وجود اگر بي‌اطلاع هستيد بايد بپرسيد؛ پس بايد گفت كه از چه چيزي دفاع كرديد، از يك مشت تروريست دفاع كرديد؟لاريجاني خاطرنشان كرد: هم‌چنين اگر مجلس از موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها دفاع مي‌كند اين تنها به خاطر حقوق ملت است معتقديم كه اين موضوع،‌ موضوع اساسي است كه بايد با آرامش رسيدگي شود. از سوي ديگر اگر مجلس در رابطه با موضوع ورود گوشت آلوده در كشور كه به تبع آن تب برفكي در كشور رخ داد، ورود پيد اكرد؛ تنها به خاطر دفاع از حقوق ملت بود.وي افزود:‌در سياست خارجي نيز چنين روندي وجود دارد، سياست خارجي بخش مهمي از كار مجلس است، ‌اين‌كه ديگران نسبت به دستگاه‌هاي اجرايي چگونه عمل مي‌كنند موضوع ديگري است؛ اما مجلس بايد به عنوان صيانت از حقوق ملت به رويكرد آنها توجه داشته باشد. اگر ديگران در رفتارشان با جمهوري اسلامي ظلم كنند و يا تعدي داشته باشند و حد را نگه ندارند، مجلس ورود پيدا مي‌كند، چرا كه مجلس در مسائل سياست خارجي همچون مثل سياست داخلي و اقتصادي، حق دارد آنجا كه حقوق ملت مورد تعرض قرار مي‌گيرد ورود پيدا كند.عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار روزنامه وطن امروز كه در ادامه نشست خبري پرسيد همزمان با وضع تحريم‌هاي آمريكايي‌ها كه مي‌خواهند دور چهارم اين تحريم‌ها را بر عليه ايران اعمال كنند، ‌برخي از مخالفان نظام در داخل و خارج از كشور علاوه بر رايزني‌ با غرب، براي اعمال و تشديد تحريم بر عليه ايران جديدا علاوه بر رسانه‌هايشان،‌اعلام كردند كه موافق تحريم‌ها هستند، اين در حالي است كارشناسان غربي اعلام كردند اين تحريم‌ها در رابطه با برنامه‌هاي هسته‌يي و موشكي ايران نيست و تاثيرگذاري‌اش براي آن است كه مخالفان دولت را در برابر دولت قرار دهد و به نوعي دولت را در برابر آنها تضعيف كند، ارزيابي شما از رفتارهاي آنها چيست؟ گفت: همان‌طور كه شما گفتيد مخالفان دولت به طور طبيعي مخالف دولت هستند و احتياجي نيست كه متمسك به اين موضوع شوند؛ اما آنها كه با مسائل ملي با بيگانگان همراهي مي‌كنند دچار نوعي عقب‌افتادگي ذهني و مطرود هستند. ضمنا غربي‌ها از آنها به عنوان ابزار استفاده مي‌كنند تا سر و صدا كنند اين هم خيلي مهم نيست، چون از اين جيغ‌هاي بنفش از ابتداي انقلاب زده‌اند و هيچ‌گاه هم تاثيرگذار در رفتار ما نبوده است.لاريجاني ادامه داد: آنچه مهم است اين است كه در عرصه مسائل منطقه‌اي و موضوعاتي از اين سنخ، بايد بار ديگر آمريكايي‌ها و اين چند كشوري كه گاهي حرف‌هاي عجيب و غريب مي‌زنند ببينند كه چقدر كارهايشان موثر است و آيا تحريم‌هايي كه تاكنون انجام داده‌اند،‌ تاثيري داشته يا خير؟ البته در اين بين افراد تيزهوش آمريكايي و غربي و برخي از صاحب نظران آنها فهميده‌اند كه اين مسير، مسير تاثيرگذاري نيست؛ اما اين گروه كه اكنون در آمريكا سركارند مي‌خواهند بگويند كه بالاخره كاري كرده‌اند و دنبال ايجاد فضا براي خودشان هستند، اگر آمريكا روش جديدي براي كار با كشورهاي ديگر داشته باشند موفق‌ترند تا اين‌كه سر ستيز داشته باشند؛ چون ستيزگر آنها آقاي بوش بود و تئوري‌اش به افتضاحي انجاميد. پس عاقلانه‌تر آن است كه راه جديدي را خلق كنند.خبرنگار باشگاه خبرنگاران از لاريجاني پرسيد مجلس و دولت در مسائل مختلف با بررسي كارشناسي و موضع‌گيري در مسائل كلان همچون بحث هسته‌يي چقدر وحدت نظر در عين استقلال دارد؟ لاريجاني در پاسخ گفت:‌ در مسائلي كه براي كشور همچون موضوع هسته‌يي جنبه‌ي ملي دارد راه و اصول خاصي در كشور وجود دارد، چارچوب اين سنخ مسائل استراتژيك در كشور روشن است و همه تابع رهبري هستند، چون تصميم‌گيري نهايتا با رهبر معظم انقلاب است، و ايشان نظر نهايي را ارائه مي‌كند. هيچ كس نيز نبايد از آن نظر تخطي كند. مجلس و دولت نيز نبايد از اين چارچوب تخطي نمايند.رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: ‌در مسائل ديگري كه نوعي مصلحت‌انديشي كارشناسانه وجود دارد، گاهي در خود دولت نيز اختلاف نظر وجود دارد و برآيند نظرات منعكس مي‌گردد. در مجلس نيز اين‌چنين است و پس از بيان آراي مختلف، نظر نهايي اعلام مي‌شود. در اين فرصت كوتاه بايد از همه نظرات استفاده كرد و بي‌خود نظرات را پرت نكرد. افراد ممكن است سلايق مختلف داشته باشند، اما در مسائل كارشناسي نظرات پخته‌اي را ارائه دهند كه بايد از آن استفاده نماييم.وي ادامه داد: در مسئله‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها اختلاف نظري وجود داشت و مجلس نظر تخصصي‌اش را ارائه داد. دولت در اين زمينه نيز تا حدي متفاوت بود به هر حال در سيستم كشور همه بايد نظرات را ارائه دهند و بررسي‌هاي نهايي ارائه شود تخلف از اين روند جايز نيست، همه بايد تابع قانون باشيم. در اين قضيه بايد با سعه صدر عمل كنند و بدانند حتي اگر اجراي قانوني داراي نقص باشد بهتر از هرج و مرج است.لاريجاني افزود:‌ ما معتقديم با نظارت مي‌توان جلوي تخلف از قانون را گرفت و اين روند را براي مدنيت سياسي و اسلامي مي‌دانيم كه از قانون تخلف شود.خبرنگار تلويزيون الفراط نيز با تبريك ابقاي لاريجاني در سومين سال كار مجلس هشتم گفت، گفته مي‌شود جمهوري اسلامي در صدد عضويت در سازمان تجارت جهاني است و شنيده مي‌شود كه رييس‌جمهور برزيل از ورود جمهوري اسلامي به اين عضويت حمايت مي‌نمايد، اما يكي از دلايل پذيرش يك كشور به عنوان عضو سازمان تجارت جهاني، پذيرش خريد اينترنتي است، اخيرا ايران براي به دست آوردن اطلاعات برخي شركت‌هاي هرمي خط بين واقعيت و غيرواقعيت را به نوعي شكست، با در نظر گرفتن اين مطلب كه بايد راهكارهاي تجارت جهاني را پذيرفت تا بتوان به آن وارد شد چه اقداماتي از سوي ايران صورت مي‌گيرد؟رييس قوه مقننه در پاسخ به اين پرسش گفت:‌ در مورد شركت‌هاي هرمي انجام مقابله با تجارت اينترنتي نبود؛ ‌كار آنها كلاهبرداري اينترنتي بود. آنها دنبال فريب مردم و نشان دادن سرابي به آنها براي گرفتن پول‌شان بودند كه با اين رويكرد رقم قابل توجهي پول به خارج از كشور انتقال يافت. مبارزه با اين گونه كلاهبرداري‌هاي اينترنتي بايد به صورت جدي باشد، در كشورهاي غربي نيز مجازات سنگيني در اين رابطه در نظر گرفته شده كه حتي مجازات زندان 100 تا 150 سال در نظر گرفته مي‌شود.وي افزود:‌اين موضوع هيچ ربطي به بحث تجارت جهاني و خريد و فروش اينترنتي ندارد؛ مسئله پيوستن به تجارت جهاني مقدماتي را مي‌خواهد و ايران بايد ظرفيت‌هاي آن را ايجاد كند. موضوع فوري نيست و بايد كارهايي را در داخل سامان داد تا بر اساس آن جلو رفت. عدالت به معناي توزيع پول نيستدولت هنوز اساسنامه صندوق توسعه ملي را به مجلس ارايه نداده استبه گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي پنجمين كنفرانس خبري خود در مجلس هشتم در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي، در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه توسعه كه عنوان مي‌كرد چرا تا كنون دولت نتوانسته است معضل بيكاري وگراني را حل و يا مهار كند تا اين مساله به دست كشورهاي استكباري بهانه ندهد؟ عنوان كرد: عامل پايداري جمهوري اسلامي در مقابل ماجراجويي‌هاي غربي‌ها تا حدودي به همبستگي داخلي و وضعيت اقتصادي قوي داخل مربوط مي‌شود. لذا سامان‌بخشي به مسائل داخلي كشور به‌ويژه در بالا بردن توان اقتصادي ملي و حل مشكل بيكاري، عامل مهمي است كه مي‌تواند شرايط را به نفع ايران كند.رييس مجلس با بيان اين‌كه در برنامه‌ي پنجم توسعه يكي از رويكردها در بررسي اين لايحه همين موضوع اشتغال خواهد بود، ادامه داد: اين مساله قطعا در نوع نگاه به اجراي اصل 44 و فراگيري موضوع اقتصاد در دست مردم يعني مردمي شدن اقتصاد نيز تاثيرگذار است.لاريجاني با تاكيد بر اين‌كه بايد يك نگاه دقيق به مساله‌ي عدالت وجود داشته باشد، خاطرنشان كرد كه عدالت به معناي توزيع پول نيست، بلكه به معناي اين است كه مردم زندگي كرامت‌انگيزي داشته باشند و بتوانند آينده‌ي خود را پيش‌بيني كنند.وي با تاكيد به اين‌كه عدالت به معني زمينه‌سازي براي اين است كه مردم در اقتصاد، تعزيه‌گردان باشند، ادامه داد: لذا اين رويكرد به جد بايد مورد توجه قرارگيرد؛ چرا كه اين مساله بسيار پراهميت است.رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد به اين‌كه صنايع نو و بخش‌هاي مختلف نياز به تسهيلات دارند، اما راه حل ارايه‌ي اين تسهيلات مهم است، گفت: ارايه‌ي اين تسهيلات نبايد موجب زياد شدن نقدينگي از سوي بانك مركزي شود. البته بانك مركزي اخيرا به نحو ديگري در پي ساماندهي اين موضوع است.خبرنگار شبكه‌ي ايران صدا از رييس مجلس درخصوص اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي كه بايد از سوي دولت به مجلس ارايه شود، پرسيد كه لاريجاني خاطرنشان كرد: دولت بايد تا آخر فروردين ماه اين اساسنامه را به مجلس ارايه مي‌كرد، اما آخر ارديبهشت هم گذشت و هنوز اين اساسنامه به مجلس نيامده است.وي با بيان اين‌كه اساسنامه‌ي چنين صندوقي بايد مولفه‌هاي مشخصي داشته باشد، تا به عنوان امناي ملت بتواند از ظرفيت نفت و گاز كشور صيانت كند، عنوان كرد: اگر دولت اين كار را انجام ندهد مجلس خودش بايد اين طرح را تنظيم كند.به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي كنفرانس خبري خود در پاسخ به سوالي درخصوص كنترل كيفيت خودرو و بالا بردن تعرفه‌ي خودرو، عنوان كرد: در مصوبه‌ي مجلس ثقل كار بر روي اين مساله متمركز شده بود كه نظاماتي براي كنترل كيفيت خودرو و ساير محصولات بايد انديشيده شود كه اين مركزيت سازمان استاندارد ملي را مورد توجه قرار مي‌دهد.وي گسترش توليد خودرو را يك دستاورد ملي عنوان كرد كه البته بايد تابع استانداردها باشد و گفت: بايد استانداردهاي مختلف در خودرو و صنايع گوناگون رعايت شود و همه مقيد به عمل كردن به آن باشند. در برنامه‌ي پنج ساله‌ي توسعه نيز اين مساله بايد مورد توجه قرار گيرد.لاريجاني هم‌چنين در پاسخ به سوال خبرنگار تهران امروز كه نظر وي را درخصوص تجميع انتخابات جويا مي‌شد، عنوان كرد: مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تجميع انتخابات يك قاعده‌ي كلي است كه البته مراحل تصويب را هنوز نگذرانده است.رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به لايحه‌ي شوراي شهر درخصوص تجميع انتخابات شوراها و رياست جمهوري، گفت: نظر آنها اين است كه انتخابات شوراها دو سال و نيم تمديد شده و با انتخابات رياست جمهوري برگزار شود كه البته اين مساله داراي مزايا و معايبي است.وي با تاكيد بر حفظ حقوق مردم، از سويي به هزينه‌هاي بالاي برگزاري يك انتخابات اشاره كرد و گفت: اين لايحه بايد سبك و سنگين شود و اگر مجلس با اين موضوع موافقت كند، براي اين است كه هزينه‌هاي زيادي برگزاري يك انتخابات به بار خواهد آورد. هرچند كه حق مردم براي حضور در صحنه‌هاي مختلف انتخابات، بايد محفوظ باشد.لاريجاني گفت: علي‌القاعده با اين روش موافق نيستيم، مگر اين‌كه استثنا باشد.خبرنگار ايرنا با اشاره به خصوصي شدن خبرگزاري خانه ملت از لاريجاني پرسيد كه برخي معتقدند اين اتفاق زمينه‌ي حضور شما در انتخابات رياست جمهوري آينده است كه لاريجاني در پاسخ به اين سوال عنوان كرد: اين موضوع از امور عجيب و غريب روزگار است. اگر من آب هم بخورم، شما به نوعي آن را تفسير مي‌كنيد. اين موضوع هم از جنس مسائل لاينفع است.وي با بيان اين‌كه مجلس براي كارهاي خود ممكن است روش‌هاي بهينه‌اي را در نظر بگيرد، گفت: هرچه روش‌هاي ما درست باشد كه هزينه‌ها كاهش يابد، به نفع است. بنده حالت شاخ درآوردن پيدا كردم كه شما اين موضوع را به آن مساله ربط مي‌دهيد.با رفتارهاي تنگ‌نظرانه نمي‌شود، كشور را اداره كردنظام به دنبال مشاركت هرچه بيشتر همگان در كشور استبه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس مجلس در ادامه‌ي نشست خبري خود در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه‌ي خبر كه عنوان مي‌كرد آيا احتمال رويش جريان‌هاي جديدي در فضاي سياسي كشور وجود دارد يا خير؟ خاطرنشان كرد: آن‌چه حائز اهميت است اين است كه همه‌ي مردم و جريانات سياسي با احساس مسووليت در سرنوشت ايران و انقلاب در چارچوب قانون اساسي و رهبري مقام معظم رهبري فعاليت سياسي انجام دهند.لاريجاني گفت: بنده تعجب مي‌كنم كه گاهي يك نوع افراط‌ ها و تفريط ‌هايي در كشور به وجود مي‌آيد كه در چارچوب نظرات رهبري و ناصحان نيست.وي با سوءظن برخورد كردن و تخطئه يكديگر را به منفعت كشور ندانست و گفت: اين‌كه به هر مناسبتي هر واقعه‌اي را مبداء تاريخ مي‌گيرند، كار عاقلانه‌اي نيست؛ چرا كه مبدأ انقلاب اسلامي روشن است و همه بايد به اسلاميت و جمهوريت و چارچوب قانون اساسي پايبند باشيم و صادقانه عمل كنيم و به پيام شهدا و وصيت‌نامه‌ي آنها و دلمشغولي‌هايشان توجه كنيم.رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد به اين‌كه افراطي‌گري در مسائل و پنجه‌كشي بر روي يكديگر به نفع كشور نيست، ادامه داد: متاسفانه عده‌اي نانشان در دعوا است و بر اين اساس معتقدم همان‌طور كه ماجراجويي‌هاي بعد از انتخابات به جمهوري اسلامي ظلم كرد و به منافع كشور ضربه زد، برخي رفتارها نيز از اين دست است و به نظر مي‌رسد، براي عده‌اي بايد دعوا و صف‌كشي‌هايي تعريف شود تا بتوانند ميدان‌دار باشند.لاريجاني نياز امروز كشور را رفتارهاي متعادل و معقول دانست و گفت: انسان بايد آرمان‌گرا باشد و معنادار حركت كند و اصولگرايي هم در اين راستا تعريف مي‌شود. با رفتارهاي تنگ‌نظرانه نمي‌شود، كشور را اداره كرد.وي در ادامه‌ي سخنانش به ذكر خاطره‌اي از شهيد مطهري پرداخت و گفت: شهيد مطهري بر سر قضاياي حسينيه ارشاد اختلاف نظرهايي داشت و با افكار دكتر شريعتي اختلافاتي داشتند. به‌ويژه دكتر ميناچي در اين زمينه نقش داشت. بعد از انقلاب همين شهيد مطهري براي آقاي ميناچي در شوراي انقلاب سمتي در نظر گرفت و وقتي بنده از ايشان سوال كردم، پاسخ دادند كه شايد در اين مجال اجرايي موفق باشند. يعني ايشان مجال مي‌داد تا يك شخص خود را نشان دهد.رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد به اين‌كه اتهام‌زني به يكديگر منشأ درستي براي انقلاب اسلامي نخواهد بود، ادامه داد: هر كشوري به ميزان بزرگي و تاثيرگذاري‌اش از ظرفيت نخبگي برخوردار است. توصيه‌ي من اين است كه در اين مجال بايد راه روشن و مكتبي باشد و مسير بر پايه‌هاي افكار امام (ره) استوار باشد. البته راهنمايي‌هاي مقام معظم رهبري نيز بايد مورد عنايت همگان باشد كه اينها چارچوب‌هاي درستي است، اما در اين چارچوب بايد فضايي براي رقابت و حضور هم ايجاد شود و فضا براي رقابت همگان وجود داشته باشد.در ادامه خبرنگار جام جم درخصوص ادعاي اماراتي‌ها درخصوص جزاير سه‌گانه‌ي ايراني پرسيد كه وي پاسخ داد: اگر كسي در اين موضوع مناقشه دارد، بايد مذاكرات دوجانبه انجام گيرد. اين جزاير از نظر سوابق تاريخي به ايران تعلق دارد و ما معتقديم كه راه حل اين موضوعات گفت‌وگوهاي دوجانبه است كه البته تا جايي كه مطلع هستم برخي مسوولان آنها هم در برخي مذاكرات با مقامات كشور ما همين مسير را دنبال مي‌كنند.خبرنگار خبرگزاري كار (ايلنا) از رييس مجلس درخصوص نظر برخي مبني بر از دست رفتن پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان و انحلال مجوز سازمان مجاهدين و حزب مشاركت پرسيد كه لاريجاني پاسخ داد: اين‌كه افرادي از چارچوب‌ها تخلف كنند و قوه‌ي قضاييه آنها را مجازات كند، درباره‌ي همه‌ي گروه‌ها بايد صادق باشد. در اين زمينه نبايد گزينشي عمل كرد. يعني هركس كه تخلف كرد، بايد با آن برخورد شود.لاريجاني گفت: البته در حوادث پس از انتخابات، نظام با صبر مسائل را دنبال كرد و خيلي مواقع نصيحت كرد، اما متاسفانه به اين نصيحت‌ها توجهي نشد. برخي مي‌خواستند با بيانيه صادر كردن مشكل را حل كنند.وي با تاكيد به اين‌كه اگر چارچوب‌هاي قانوني عمل شود، نظر ناصحان مورد توجه قرار گيرد، بسياري از مشكلات حل خواهد شد، گفت: در انتخابات اخير نظام صبورانه و مشفقانه عمل كرد، اما برخي گوش ندادند. اين‌كه هم‌اكنون در اين مسير نظام بخواهد سد راه برخي فعاليت‌هاي سياسي شود، فكر نمي‌كنم، اين اراده وجود داشته باشد و اگر همه بر اساس قانون اساسي تعاملات را بپذيرند و يك رقابت سالم وجود داشته باشد و نه تخريب‌گونه و عده‌اي نخواهند با نظام درگير شوند، كشور به دنبال محدودسازي نيست. هرچند كه ممكن است عده‌اي بخواهند تنگ‌نظري كنند، اما نظام به دنبال مشاركت هرچه بيشتر همگان در كشور است.نظر مجلس اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در اسرع وقت استمجلس در طرح حجاب و عفاف وظيفه خود را انجام داده، نقص در اجراستبه گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، علي لاريجاني در ادامه نشست خبري امروز – شنبه – خود در پاسخ به سوال روزنامه‌ي دنياي اقتصاد در خصوص زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، تصريح كرد: البته شما حس كرديد كه اراده‌ي مجلس چيست. مجلس در سال جديد براي اجراي اين قانون با دولت همراهي كرده و معلوم است كه نظر مجلس اجراي اين قانون در اسرع وقت است تا فشار يك باره به مردم وارد نشود. اما ترديد ما اين بود كه دولت آمادگي نداشته باشد؛ گر چه دولت از قبل مي‌گفت كه ما براي اجرا آماده هستيم اما حدس ما اين بود كه دولت نياز به آمادگي دارد.رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه از نظر مجلس اجراي اين قانون بايد زودتر اعمال شود، يادآور شد: من فكر مي‌كنم آنها (دولت) به مرور مي‌خواهند اين قانون را اجرا كنند اما ما مهلتي را براي دولت تعيين نكرديم چرا كه شايد اين آمادگي وجود نداشته باشد. در عين حال كميسيون مربوطه بسيار فعال است و اين موضوع را دنبال مي‌كند.لاريجاني در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه‌ي قدس در خصوص احتمال اجراي اين قانون در چند ماه پاياني سال 89 نيز، گفت: غيرمعقول است كه اجراي اين قانون به ماه‌هاي آخر موكول شود و اين امر قابل تحقق نيست چرا كه ايجاد درآمد 20 هزار ميليارد توماني به زمان احتياج دارد و اين حجم درآمد در تنها چند ماه امكان‌پذير نيست.به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه‌ي پول در مورد آنچه وي ورود نيروهاي نظامي به عرصه‌ي اقتصاد مي‌خواند، يادآور شد: البته من نمي‌دانم شما چقدر با ساختار سپاه آشنايي داريد. بخش‌هايي كه اين‌گونه فعاليت‌ها را انجام مي‌دهند بخش‌هاي ديگري غير از بخش‌هايي هستند كه وظايف نظامي را انجام مي‌دهند. طبيعتا در زمان صلح، بخشي از پشتيباني سپاه معطل مي‌ماند و ما نبايد به دنبال اين باشيم كه سرمايه‌ي كشور معطل بماند. در همه جاي دنيا در زمان صلح از نيروي نظامي در كارهاي پشتيباني و عمراني استفاده مي‌كنند و اين به نفع اقتصاد كشور است كه اين حجم سرمايه معطل نماند.وي ادامه داد: من معتقدم برخي كارها احتياج به روحيه‌ي جهادي دارد اما البته اين‌كه آنها بخواهند طوري عمل كنند كه مجالي به بخش خصوصي ندهند درست نيست. من اين را به قرارگاه سازندگي سپاه هم گفتم كه نبايد رقيب بخش خصوصي باشيد بلكه بايد پشتيبان اين بخش باشيد. در حقيقت قرارگاه سپاه نبايد مانع رقابت اقتصادي در كشور باشد چرا كه اين امر به اقتصاد كشور صدمه مي‌زند اما آنها مي‌توانند بسترساز باشند يعني پروژه‌هاي بزرگي كه بخش خصوصي نمي‌تواند آنها را بگيرد، بگيرند، آن را تقسيم كنند و نهايتا بين بخش خصوصي توزيع كنند.لاريجاني در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان در خصوص اجراي طرح حجاب و عفاف در كشور نيز، يادآور شد: مجلس وظايف خود را به خوبي انجام داده و اگر نقصي وجود دارد در مقام اجراست، چرا كه هم مجلس و هم شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوباتي در اين خصوص داشته‌اند. هم‌چنين در اصل امر به معروف و نهي از منكر كه از اصول قانون اساسي است هم يك فوريت طرحي در مجلس مطرح شد كه در دستور است و پيگيري مي‌شود اما نكته‌ي اصلي اجراي اين قانون است.به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي لاريجاني در پاسخ به سوال شانا در خصوص اين‌كه چه اهدافي براي نفت در برنامه‌ي پنجم توسعه پيش‌بيني شده است؟ گفت: در مورد صنعت نفت در لايحه‌اي كه به مجلس داده شده مواردي آمده و بررسي‌هاي خوبي با حضور كارشناسان در مجلس صورت گرفته است. مواردي هم تدوين شده كه چارچوب مناسبي است براي اين‌كه چطور مي‌شود در صنعت نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك منافع كشور حفظ شود. هم‌چنين در مجلس جلسه‌اي هم در اين رابطه برگزار شد و گزارشي در جلسه‌ي غيرعلني ارائه شد كه چطور مي‌توان بخش خصوصي داخل كشور را در اين موضوع فعال و توانمند كرد.لاريجاني ادامه داد: ما معتقديم از نظر سرمايه‌گذاري در داخل كشور نيازهايي دارد مثل مسئله‌ي بنزين كه در حالي كه مي‌تواند براي كشور ارزش افزوده داشته باشد ما در اين مورد خودكفا نيستيم؛ لذا بايد سرمايه‌گذاري بيشتري در اين امر صورت گيرد. هم‌چنين در اين زمينه بايد به شفاف‌سازي رفتار نفت و شركت نفت توجه صورت گيرد.رييس مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به سوال ديگري در خصوص انتقاد وي از اداره‌ي كشور به صورت كميته‌ي امدادي و اين‌كه به كدام بخش از سياست‌هاي اجرايي منتقد هستيد؟ گفت: من معتقدم نبايد اين لفظ را مدام تكرار كرد، چرا كه تصور ديگري به وجود مي‌آيد. اما به هر حال دو نگاه در ايجاد عدالت وجود دارد، يكي اين‌كه بايد توزيع درآمد صورت گيرد و ديگر اين‌كه بايد تحركي به وجود بيايد كه افراد خود صاحب درآمد شوند. اين دو نگاه دو اثر اقتصادي و اجتماعي جداگانه دارد. در رفتار نخست در عين افزايش درآمدها ما شاهد توقف فعاليت خواهيم بود، اما در رفتار ديگر ما امكاناتي را در اختيار فرد مي‌گذاريم تا بتواند توسط آنها درآمدزايي داشته باشد. اثر اين رفتار قدري متفاوت است و فرد در عين اين‌كه خود مي‌تواند درآمد كسب كند مي‌تواند زندگي با كرامت داشته باشد. ما نمي‌خواهيم افراد را با صدقه اداره كنيم بلكه معتقديم آنها بايد قادر باشند كه با دسترنج خود اقتصادشان را اداره كنند و اين احتياج به سرمايه‌گذاري دارد.لاريجاني در ادامه‌ي نشست خبري خود در پاسخ به پرسش خبرنگار برنا در خصوص آنچه وي قانوني كردن قانون‌شكني دانشگاه آزاد در وقف اين مجموعه در مجلس شوراي اسلامي مي‌خواند، گفت: اين‌كه آيا وقف قانوني است يا نه يك بحث فقهي است. در گذشته گفته مي‌شد وقف بايد جنبه‌ي شخصي داشته باشد و يك يد مالكانه وجود داشته باشد تا ملكي قابل وقف باشد. اما برخي مي‌گويند در دنياي امروز وقف شامل نهادها هم مي‌شود. يعني اگر نهادي تصرف مالكانه داشته باشد مي‌تواند وقف شود.وي افزود: اين مسائل را با بحث دانشگاه آزاد مخلوط نكنيد. اين موضوع كه آيا در دنياي امروز فقط املاك داراي تصرف مالكانه‌ي شخصي مي‌تواند وقف شود يا نهادها هم مي‌توانند وقف شوند، موضوع مهمي است.رييس مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد: رهبري هم نظرشان اين است كه نهادهايي كه تصرف مالكانه دارند مي‌توانند وقف شوند. اما ايشان در مورد دانشگاه آزاد نظري ندارند و لذا در اين مورد سخنان ايشان قابل استناد نيست. آنچه در مجلس مطرح است هم همين نظر فقهي است كه اصولا نهادهايي كه تصرف مالكانه دارند مي‌توانند وقف شوند يا خير؟ اين موضوع در قانون نيامده و ما آن را دنبال مي‌كنيم. مشخص نيست كه مجلس هم آن را تصويب كند، بلكه فعلا فوريت آن در مجلس مطرح است.وجود گرايش‌هاي مختلف در جامعه براي كشور مفيد استبه گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرنگار روزنامه‌ي حزب‌الله از لاريجاني پرسيد آقاي احمدي‌نژاد در آخرين سفر استاني به كرمان گفتند كه احزاب و گروه‌ها قابل اعتمادند، اما حق دخالت سياسي در امور كشور را ندارند، نظر شما به عنوان رييس مجلس در اين رابطه چيست؟رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش، گفت: امور سياسي داراي دو بخش است. يك بخش امور سياسي است كه آن را مجلس، شوراي عالي امنيت ملي، دولت و قواي ديگر اداره مي‌كنند و احزاب نمي‌توانند در آن دخالت مستقيم داشته باشند؛ چرا كه وقتي دولت و مجلس توانست راي لازم را كسب كند، مطابق با ساز و كار دروني‌اش به كار خود ادامه مي‌دهد.وي ادامه داد: اما بخش ديگر از مسائل سياسي ربطي به اين امور ندارد و در اين صحنه‌ي سياست احزاب اظهارنظر كرده و بايد وجود داشته باشند. احزاب براي اظهارنظر و تقويت كار در موضوعات سياسي، اقتصادي و فرهنگي خلق مي‌شوند. احزاب جريان فكري – سياسي در غير از مجراي اصلي بشمار مي‌آيد.خبرنگار روزنامه‌ي جهان‌صنعت نيز پرسيد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قرار است كه از نيمه‌ي دوم سال اجرا شود، مجلس در رابطه با نرخ تورم ناشي از اجراي اين قانون به چه نتيجه‌اي رسيده است و اين نرخ چه رقمي است؟ كه در پاسخ به اين پرسش لاريجاني گفت: اين از اصولي است كه محل مناقشه بوده، يعني مركز پژوهش‌ها، برخي از دولت و ديگران اظهارنظر متفاوتي در اين رابطه ارايه داده‌اند. پايه‌ي كار اين است كه اجراي اين قانون مقوله‌ي جديدي است و مطابق با اظهارنظرها نرخ تورم قابل پيش‌بيني نمي‌باشد. صاحب‌نظران اقتصادي مجلس هنگامي كه اين موضوع به صورت جدي بين دولت و مجلس مطرح شد، پشت تريبون اعلام كردند كه چون اين موضوع پديده‌ي جديدي است، بايد آرام‌تر حركت كرد.رييس مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پديده‌اي با ابعاد مختلف است كه احتياج به مسير آرام‌تر و پلكاني دارد و نمي‌توان در رابطه با نرخ تورم ايجاد شده از آن راي قطعي داد.لاريجاني در پاسخ به پرسش روزنامه‌ي اسرار مبني بر اين‌كه آيا با نحوه‌ي اجراي طرح حجاب و عفاف به شكل فعلي موافقيد و پيشنهادات و نظرات‌تان در رابطه با اجراي اين طرح چيست، گفت: تا آنجا كه بنده مي‌دانم اين طرح اجرا نمي‌شود.عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه با بيان اين‌كه مسووليت ملي و ديني و تكليف همه نوعي آراستگي براي زيست اسلامي است، گفت: اين موضوع داراي جنبه‌ي شخصي، خانوادگي و اجتماعي است و نبايد آن را با برخي كشمكش‌هاي سياسي خلط كرد. در عين حال معتقديم جامعه‌ي اسلامي از هم تاثيرپذيرند و با هم پيوستگي دارند و مي‌توانند هويت جمعي را بسازند.وي با تاكيد بر اين‌كه بايد نزاكت اسلامي رعايت شود و از آن صيانت نمود، اظهارداشت: البته اين موضوع داراي آدابي است و به فهم مشترك احتياج دارد. در اين بين نبايد به برخي تراوشات كشورهاي ديگر كه به آن دامن مي‌زنند، توجه كرد، چون آنها با مباني متافيزيك خودشان و نه با مباني اسلامي شما سخن مي‌گويند. اگر معتقديد كه انسان بصير و خانواده سالم و پيشرو اسلامي ساز و كار دارد، بايد اين موارد را تعريف كرد و زن و مرد به آنها در رفتارهايشان توجه كنند.رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه، تاكيد كرد:در جامعه‌اي كه رفتارها بر اساس دروغ، تهمت و غيبت باشد، آن جامعه از بالندگي باز مي‌ماند. اگر شرايط كشور طوري شود كه آراستگي از لحاظ ظاهر در جامعه نباشد و ذهن‌ها به چيز ديگري منحرف شود، كجي در اداره‌ي كشور رخ مي‌دهد.به گزارش ايسنا، خبرنگار خبرگزاري دانش‌آموزي از رييس مجلس شوراي اسلامي پرسيد كه برخي خواص سياسي به دنبال دستگيري چهره‌هاي اصلاح‌طلب بعد از انتخابات هستند كه اين موضوع به نوعي به عنوان پايان كار جريان اصلاح‌طلبي در كشور قلمداد مي‌شود. آيا حذف جريان سياسي از كشور و تبديل شدن به اپوزسيون به نفع نظام است و نظر شما در رابطه با تك‌بعدي شدن فضاي سياسي كشور چيست.عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پاسخ به اين پرسش، گفت: بنده بعيد مي‌دانم كسي در كشور به دنبال تك‌بعدي شدن باشد. حتما وجود گرايش‌هاي مختلف در جامعه براي كشور مفيد است. منتها بايد اين موضوع را در چارچوب‌هاي روشني بررسي كرد. اگر جرياني در شرايط حساس جامعه نظام را تخريب كند، اين روندي ناصحيح است. طبعا آنها سرنوشت خود را به چارچوب‌هاي قانوني گره مي‌زنند. يعني ترديد نكنيد كه كسي به دنبال حذف گروهي نيست، بلكه برخي با دست خودشان، خودشان را حذف مي‌كنند.لاريجاني ادامه داد: چقدر آنها در اين رابطه نصحيت شدند كه سخنان‌شان را در چارچوب قانون بيان كنند، در روزهاي اول انتخابات اين تذكرات بارها در مجلس به آنها داده شد. مقام معظم رهبري نيز بارها اين موضوع را بيان كردند. هنگامي كه برخي به اين موضوع‌ها گوش ندادند، فضا را طوري كردند كه ظلمي شد، آن بحث ديگري است، اما انظام هدف حذف گروه سياسي را ندارد.همه را به اتخاذ رفتارهاي اخلاقي توصيه مي‌نمايمنيروي انتظامي بايد در جهت ايجاد آرامش در كشور تلاش كندبه گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه اين نشست، خبرنگار روزنامه فرهنگ آشتي از لاريجاني پرسيد آيا اتفاقات رخ داده در فراكسيون اصولگرايان و كنار گذاشتن آقاي باهنر به نوعي اقدام براي كنار گذاشتن مهره سياسي يا تدارك خيز و آرايش سياسي جديدي است؟ براي اتفاقات بعدي و جريانات سياسي كشور است؟ رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه واقعا صورت مساله همين اتفاقاتي است كه در فراكسيون اصولگرايان رخ داده است، آقاي باهنر در رقابتي در داخل مجمع اصولگرايان نتوانست راي لازم را كسب كند، البته ممكن است عده‌اي نخواستند كه ايشان راي بياورند. مهم آن است كه ايشان به اين راي پايبند بودند كه بنده ايشان را تحسين مي‌كنم.وي ادامه داد: همواره گفته‌ام كه ممكن است احزاب خيلي قوي با مانيفست‌هاي مشخص در كشور وجود نداشته باشند اما همين كه جريان اصولگرايي پايبندي خودش را به راي نشان مي‌دهد داراي ارزش است. آقاي باهنر شخصيت برجسته ،‌فاضل و با سابقه‌اي است كه براي هيات رييسه مفيد بوده است ولي براي خير بزرگتري از آن گذشتند و من كار ايشان را تحسين مي‌كنم. روند همين بود. شايد ايشان دوست داشتند كه در هيات رييسه باشند ولي به رقابتي كه در مجمع فراكسيون انجام شد احترام گذاشته و آن را پذيرفتند.لاريجاني در ادامه به اين پرسش كه منظور شما از خير بزرگتر چيست گفت: خير بزرگتر آن است كه جريان‌هاي سياسي اين آموزش را ببينند كه به رفتار حزبي و تشكيلاتي احترام بگذارند، اگر مي‌خواهيم دموكراسي ديني‌اي را در كشور دنبال كنيم بايد تشكيلاتمان از فرهنگ سياسي فربه باشد. در اين بين گاهي عده‌اي براي به دست آوردن پيروزي بر جايي، كل تشكيلات را زير سوال مي‌برند كه اين درست نيست .رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: آقاي باهنر عنصر سياسي پرسابقه‌اي هستند كه اكنون معاون نظارت رييس‌مجلس و نائب رييس فراكسيون هستند و مي‌توانند در اين پست‌ها فعال باشند و مجلس از وجود ايشان استفاده كند.لاريجاني در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري زنان مبني بر اين‌كه با توجه به اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي از سوي نيروي انتظامي شما تا چه حد با دخالت نيروي انتظامي در بحث‌هاي مديريت اجتماعي موافق هستيد گفت: هنوز اين طرح عملياتي نشده است . اما اين‌كه با مجموعه‌هاي فاسد در كشور كه فرهنگ كشور را تخريب مي‌كنند و افرادي شرور هستند اقداماتي انجام مي‌دهند كه امنيت را از بانوان مي‌گيرند و يا با كيف زدن و اقداماتي از اين دست، امنيت را از مرد و زن در جامعه مي‌گيرند بايد برخورد صورت گيرد و اين از جمله مسائل مهم است.وي ادامه داد:‌نيروي انتظامي بايد در جهت ايجاد آرامش در كشور تلاش كند. بنده نمي‌گويم كه دوز اين گونه موارد در جامعه زياد است اما در همين حد نيز نبايد در جامعه اسلامي اين موارد وجود داشته باشد و نيروي انتظامي نيز به عنوان نيرويي كه بايد از امنيت اجتماعي دفاع كند بايد به اين وظايف عمل كرده و هر چه از اين نظر فعال‌تر باشد از آنها حمايت مي‌كنيم.به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري ايسكانيوز مبني بر اين‌كه طبق قرار قبلي اساسنامه شركت‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي بايد تا آخر تيرماه به مجلس ارائه شود مجلس چه راهكاري براي ملزم كردن دولت براي ارائه به موقع اين اساسنامه دارد، گفت: ما راهي جز آن نداريم كه در قوانين تاكيد كنيم كه تا اين تاريخ اساسنامه به مجلس ارائه شود. البته متاسفانه سابقه متمادي در رابطه با انجام نشدن و يا به موقع نفرستادن اين موارد وجود دارد. اگر دولت‌ها اين موارد را در طول ده سال گذشته ارائه ندادند مشكلي را در شوراي نگبهان به وجود آوردند يعني شوراي نگهبان به محض برخوردن به مواردي اعلام مي‌كند كه اساسنامه‌اي ارائه نشده است.خبرنگار روزنامه ابتكار نيز از لاريجاني پرسيد آيا راي نياوردن آقاي باهنر به عنوان نايب رييس هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تسويه حساب سياسي بوده است ؟ گفت: بنده معتقدم اگر آقاي باهنر در صحن مجلس كانديدا مي‌شدند راي بالايي را مي‌آوردند بنابراين آنقدر وزني وجود نداشته كه با ايشان تسويه حساب كنند و بنده اين عبارات را درست نمي‌دانم البته ممكن است عده اي دوست نداشته باشند كه ايشان نايب رييس شود. بنده در همين جا همه را به اتخاذ رفتارهاي اخلاقي توصيه مي‌نمايم.لاريجاني در پاسخ به پرسش ديگر اين خبرنگار در رابطه با بيانيه تهران گفت:‌ بنده اگر بحث مبادله بيانيه در نظر گرفته شود با آن مخالفم چون اين بيانيه داراي بندهاي مختلفي است و همه با هم معنا مي‌دهد اگر كسي بخواهد نسبت به آن گزينشي عمل كند ما با آن مخالفيم.بايد به اين بيانيه با بندهاي مختلف و پيوستگي نگاه شود.خبرنگار پايگاه اطلاع‌رساني دولت نيز از لاريجاني پرسيد با توجه به قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 87 و دستور شما مبني بر بررسي بحث يك ميليارد دلار تا كنون اين بررسي‌ها به كجا رسيده است؟ لاريجاني در پاسخ گفت: طبق اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات مرجعي است كه به حساب‌هاي موسسات و شركت‌هاي دولتي رسيدگي مي‌كند كه آيا حساب‌ها انطباق با قانون دارد يا اين‌كه هزينه‌ها در جاي خود مصرف شده است؛ بر اين اساس گزارشي را به مجلس ارائه مي‌دهد. طبق همين اصل مجلس بايد اين موارد را به اطلاع عموم برساند. آنجايي كه دستگاهي بودجه‌اي را در جاي خود مصرف نكند به عنوان تخلف اين موضوع ممكن است فساد و يا تخلف شكلي باشد كه هر دو به عنوان تخلف به شمار مي‌آيد.رييس مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: در گزارش ديوان محاسبات از اين سنخ تخلفات ذكر شده بود كه پس از آن سر و صدايي ايجاد شد . ايجاد اين سر و صداها و اين گونه حرف‌ها به گونه‌اي بود كه به نظر مي‌رسيد مي‌ خواهند جلوي اراده مجلس را براي قرائت عمومي گزارش بگيرند، اما مطابق با نص صريح قانون اساسي و اصل 55 بايد گزارش ديوان محاسبات به عنوان بالاترين مرجع نظارتي در بررسي حساب‌ها به اطلاع عموم برسد، ما نيز اين كار را انجام داديم و الان در مرحله بررسي به مسير دادگاه است و بايد مسير خودش را طي كند و هنوز هم پرونده مختومه نشده است.تمركز قدرت ميل به ديكتاتوري را ايجاد مي‌كندبه گزارش ايسنا، لاريجاني در پاسخ به پرسش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني دولت مبني بر اين‌كه برنامه پنجم توسعه چه زماني به دولت ابلاغ مي‌شود، گفت: اين برنامه در نيمه اول سال ابلاغ مي‌گردد.همچنين اين خبرنگار پرسيد كه جلسات سران سه قوه در رابطه با مفاسد اقتصادي به كجا رسيد و آيا در سال 89 جلساتي داشتيد كه لاريجاني پاسخ داد: اين روند ساختار مشخصي دارد و چيز جديدي نيست . نمايندگان سه قوا بار ديگر جلسات مستمري داشته و كار خودشان را مي‌كنند، اما ما بحث جديدي نداشتيم.خبرنگار نشريه شما نيز از لاريجاني پرسيد با توجه به سخنان مقام معظم رهبري در اولين ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، شما به عنوان رييس مجلس چقدر توانسته‌ايد اين رهنمودها و بيانات را در اين دوره از مجلس تحقق ببخشيد كه وي در پاسخ به اين پرسش گفت:‌بيانات رهبر معظم انقلاب درابتداي كار مجلس هشتم بسيار راهگشا و تاثيرگذار بود . نگاه ايشان در اين رابطه كه فرمودند مجلس هشتم بايد در جنبه نرم‌ا فزاري نظام كار كند، باعث شد كه مجلس با توجه به اين موضوع در ساز و كارهاي داخلي توجه لازم را به كار ببرد. بر اين اساس روندي را در پيش گرفت، كميسيون‌ها فعال‌تر و نوعي نقب به نخبگان خارج از مجلس و انجمن‌هاي علمي و صاحب‌نظران مي‌زنيم تا از آنها استفاده نماييم.وي افزود: تمهيداتي انديشيده شده است، در صحن مجلس نيز غير از دولت نمايندگان غيردولتي همچون بخش خصوصي حاضر شوند و همچنين نظراتشان را به كميسيون‌ها ارائه دهند.وي با اشاره به برگزاري همايش برنامه پنجم توسعه از سوي مجلس شوراي اسلامي گفت: علاوه بر اين موضوع مجلس تلاش كرد، بعد نظارت خود را با نگاه بازدارندگي و نه مچ‌گيري تقويت كند. قائل نيستيم به اين موضوع كه تخلفي انجام شود و ما آن را بزرگ كنيم. چرا كه كل ساز و كار كشور بايد به گونه‌اي باشد كه مجال لازم براي همه فراهم گردد.رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: نگاه ما به نوع اجراي قوانين است و كسي نبايد دلخور شود، چون كار مجلس قانون‌گذاري و نظارت است. اگر مجلس باتوجه به بعد نظارت خود اعلام مي‌كند كه تخلفي در جايي رخ داده است، نبايد كسي دلخور شود. چرا كه اصولا تئوري سه قوه از لحاظ فلسفي اين است كه تمركز قدرت در يك جا نباشد. چرا كه تمركز قوا ميل به ديكتاتوري را ايجاد مي‌كند.لاريجاني با بيان اين‌كه پايه‌ريزي سه قوا براي اين بود كه كشور در سه بخش اجرايي،‌قضايي و تقنين ،اداره شود گفت: نظرات مقام م عظم رهبري در اين مسير راهگشا بوده و تلاش مي‌كنيم همه بيانات ايشان را محقق نماييم.خبرنگار خبرگزاري كشاورزي در پايان از لاريجاني پرسيد ديدارهايي با فعالان حوزه دامداري انجام شده كه نشان دهنده اهتمام مجلس براي رسيدگي به مشكلات آنهاست، در آستانه تصويب برنامه پنجم رويكرد اين برنامه براي اختصاص سرمايه بيشتر به بخش كشاورزي در انجام سرمايه‌گذاري در بعد اقتصادي چيست؟لاريجاني در پاسخ گفت: جلسات تخصصي با دامداران و كشاورزان ،صنعتگران و بحث‌ هاي تخصصي در رابطه با شهرك‌هاي صنعتي انجام شد و مجلس نسبت به واردات در كشور حساس شد و جلسات مختلفي داشت . اين موارد از جمله نكات مهم نظارت مجلس است. مجلس تلاش كرد كه وضعيت موجود را به درستي تحليل نمايد.وي در پايان گفت: اين موارد كمك مي‌كند كه ما بدانيم در كجا قرار داريم، در برنامه پنج ساله نيز نگاه ما اين است كه ايران به جايگاهش در سند چشم‌انداز نزديك شود، منتهي بايد اين موضوع با پرش معقول انجام شود.