خرید لباس مجازات مرد متنفر از گل!

زني در حضور قاضي دادگاه مدعي شد كه مهريه هزار شاخه گل شيپوري را از شوهرش كه كارگر يك ساختمان است، مي‌خواهد.
به گزارش فارس، زني 26 ساله با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواستي را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.
اين زن در حضور قاضي شعبه 238 اين مجتمع مدعي شد كه مهريه هزار شاخه گل شيپوري خود را مي‌خواهد.
وي ادامه داد: شوهرم با اينكه مي‌داند من عاشق گل هستم ولي هيچگاه برايم گل نخريده و هميشه مواد غذايي به جاي گل به من هديه مي‌دهد.
مرد 29 ساله در دادگاه حضور داشت و گفت: من از گل متنفر هستم و حاضر نيستم براي همسرم گل بگيرم ولي او هر چيز ديگري حتي طلا بخواهد، برايش تهيه مي‌كنم.
وي بيان كرد: از همسرم مي‌خواهم كه مهريه‌اش را به من ببخشد و يا با طلا عوض كند چون من از گل متنفرم و حساسيت دارم.
زن در حضور قاضي تصريح كرد: من فقط مهريه هزار شاخه گل شيپوري‌ام را مي‌خواهم و حاضر نيستم اين مهريه را با چيز ديگري عوض كنم.
قاضي رسيدگي كننده به اين پرونده، مرد را محكوم به پرداخت مهريه زن كرد.