خرید لباس مهريه‌ام‌‌ 32 دندان شوهرم است !

زني در حضور قاضي دادگاه اعلام كرد كه مهريه‌اش را كه 32 دندان شوهرش است، مي‌خواهد.به گزارش فارس ، زني با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواستي را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.اين زن 28 ساله در حضور قاضي شعبه 236 اين مجتمع مدعي شد: شوهرم معتاد به ترياك است. قبل از اينكه توسط مواد مخدر، دندان‌هاي شوهرم خراب شود، مهريه‌ام كه 32 دندان اوست را مي‌خواهم.مرد 34 ساله در دادگاه حضور داشت و گفت: من مهريه همسرم را نمي‌دهم و حاضر هستم به زندان بيفتم ولي بي‌دندان نشوم. اگر او بخواهد و قبول كند برايش دندان مي‌خرم و هر وسيله ديگري بخواهد به او مي‌دهم، ولي دندان خودم را به او نمي‌دهم.زن در حضور قاضي تصريح كرد: من فقط دندان شوهرم كه حق و مهريه من است را مي‌خواهم و او بايد اين مهريه را بپردازد.مرد بيان كرد: اگر بخواهي حاضر هستم ملكي در شمال كشور به نامت كنم ولي دندان‌هايم را نمي‌دهم.قاضي رسيدگي‌كننده به اين موضوع، پرونده را براي رسيدگي بيشتر به كارشناسي اين دادگاه ارجاع داد.