خرید لباس بركناري دو داور جام‌جهاني توسط فيفا

فدراسيون بين‌المللي فوتبال دو داور و كمك داوران آنها را بركنار كرد.به گزارش فارس، فدراسيون بين‌المللي فوتبال دو داور از 30 داور اصلي بين‌المللي جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي و كمك داوران آنها را به دليل اينكه در آزمايش‌هاي داوري موفق نبودند بركنار كرد.محمد بنوزا، داور اهل الجزاير و كمك داوران وي معمر چابانه داور هموطن وي و نيز ناصر عبدال نادي داور مصري، ديروز در فاصله 12 روز مانده بر برگزاري بازي‌هاي جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي بركنار شدند.طبق اعلام فيفا، داور اصلي ديگري كه هرگز در اين مسابقات جهاني داوري نخواهد كرد كارلوس آماريلا پاراگوئه‌اي و كمك داوران هم وطن او اميگديو رويز و نيكولاس يكروس هستند.در عين حال فيفا امروز براي يكي از اين داوران و كمك‌هاي وي جايگزين تعيين كرد و آنها مارتين وازكوئس بروكتاس داور بين‌المللي اروگوئه‌اي و دو كمك داور هم وطن وي كارلوس پاستورينو و ميگوئل نيواس هستند.طبق اعلام فيفا، اين تصميم در راستاي تقويت ساختار حرفه‌اي دروني خود اتخاذ شده و از اين رو كميته داوران فيفا نيز سعي دارد داوران سه گانه خود براي هريك از بازي‌ها را از يك كشور و يا كنفدراسيون ورزشي جهان كه در عين حال به زبان واحدي نيز سخن بگويند برگزيند.فيفا از جايگزيني داور دوم و كمك‌هاي وي هنوز سخني به ميان نياورده و احتمال مي‌رود امروز و يا فردا انتخاب آنها نيز قطعي شود.