خرید لباس تولید روزانه 50 میلیون کیلو زباله در ایران

نایب رئیس اتحادیه صنایع بازیافت کشور گفت: درکشور روزانه 50 میلیون کیلو زباله تولید می شود. به گزارش واحد مرکزی خبر ، کامیار فیلسوفی با اشاره به اینکه 95 درصد کالاهایی که روزمره در کشور مصرف می شود به چرخه صنعت برگردانده نمی شود ، افزود: اگر این 50 میلیون کیلو زباله فراوری شود و به چرخه صنعت برگردد بیش از 3 برابر ارزش افزوده در این کالاها ایجاد می شود.وی اضافه کرد: آن 5 درصدی هم که به چرخه صنعت برگردانده می شود ، صرفه اقتصادی ندارد.نایب رئیس اتحادیه صنایع بازیافت در ادامه به پسماندهای بیمارستانی و پزشکی اشاره کرد و گفت: اگر این پسماندها کنترل نشود به معنای این است که ما یک بمب میکروبی در جامعه رها کرده ایم .فیلسوفی با اشاره به اینکه در مطب ها و دندانپزشکی ها ، پسماندهای پزشکی از پسماندهای شهری تفکیک نمی شود گفت : جدا نکردن این پسماندها ، هزینه مالی زیادی را بر شهرداری و کشور وارد می کند .نایب رییس اتحادیه صنایع بازیافت درباره استفاده زباله سوز در بیمارستانها گفت : پیشنهاد ارایه شده به وزارت بهداشت درباره بازیافت زباله‌های بیمارستانی در زباله سوز هم‌اکنون در کمتر از 10 بیمارستان اجرا می شود.فیلسوفی درباره آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها در کشور هم گفت: این ائین نامه هم اکنون اجرا نمی شود .نایب رئیس اتحادیه صنایع بازیافت با بیان اینکه وضع اقتصادی بنگاههای اقتصادی مرتبط با صنعت بازیافت هم ضعیف است افزود: نزدیک به 80 درصد از واحدهای فعال در این عرصه به مرز تعطیلی کشیده شده‌اند.فیلسوفی گفت: هم‌اکنون هیچ حمایتی از واحدهای فعال در صنعت بازیافت نمی‌شود چرا که ما در صنایع بازیافت متولی خاصی نداریم .