خرید لباس جلسه‌ای درباره آقازاده های به خارج رفته

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از فراهم کردن تسهیلات انتقال فرزندان مسئولین به دانشگاههای داخل توسط وزارتخانه های علوم و بهداشت خبر داد.محمد حسن دوگانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی جلسه ای با مسئولین وزارتخانه های علوم و بهداشت بحث بازگشت به کشور فرزندان مسئولین کشور که در خارج تحصیل می کنند بررسی و گزارشی در این زمینه به کمیسیون ارائه شد.وی افزود: در این جلسه مقرر شد وزارتخانه های بهداشت و علوم شرایطی را فراهم کنند که هر کدام از فرزندان مسئولین و کارمندان ایرانی خارج از کشور که به لحاظ علمی و آموزشی دارای شرایط انتقال هستند و در خارج از کشور باقی مانده اند به دانشگاههای داخل منتقل شوند.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: همچنین بر اساس گزارش ارائه شده از سوی وزارت علوم 200 نفر از فرزندان کارمندان سفارتخانه ها و سایر مسئولین کشور که در خارج از کشور تحصیل می کرده اند پس از اتمام مأموریت به دانشگاههای داخل کشور منتقل شده اند.وی اظهار داشت: البته این 200 نفر طی دو سال گذشته به داخل منتقل شده اند.دکتر نادری منش معاون آموزشی وزیر علوم نیز پیش از این درباره بازگشت به کشور فرزندان مسئولین کشور که در انگلیس تحصیل می کنند، گفته بود: وزارت علوم تنها اجرا کننده تصمیماتی است که در دولت گرفته می شود و به نظر می رسد با توجه به برخوردهای معاندانه کشور انگلیس، کاهش روابط آموزشی با این کشور نیز به وجود آید.وی افزوده بود: برای انتقال فرزندان مسئولین به کشور باید آنها را بر اساس توانمندیها در دانشگاهی همتراز با دانشگاه مبدأ در خارج از کشور در داخل جایابی کرد.