خرید لباس دانشجویان دکتري حقوق نمي‌گیرند

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به سرانجام طرح حمايت مالي از دانشجويان دكترا با تاكيد بر اينكه اين طرح تنها براي دانشجويان واجد شرايط اجرا مي‌شود، گفت: در صورت تخصيص بودجه لازم و معرفي دانشجويان واجد شرايط از سوي دانشگاهها، اين طرح از بهمن ماه با پرداخت كمك هزينه به واجدين شرايط اجرا مي‌شود.به گزارش ایسنا، دكتر نادري‌منش، در خصوص سرانجام بحث حقوق دانشجويان دكتري و پرداخت حقوق ماهيانه به اين دسته از دانشجويان با وجود وعده‌هاي داده شده، گفت: دانشجو كارمند نيست كه به او حقوق دهيم و اين مساله نيز در هيچ كجاي دنيا رسم نيست و ما به آن اعتقادي نداريم.وي با اشاره به رويه‌هاي معمول در اين راستا، گفت: در اين رابطه دو كار در دانشگاههاي معتبر دنيا مي‌شود يا اينكه به دانشجويان ممتاز دوره‌هاي تحصيلات تكميلي بورس مي‌دهند يا استاد بخشي‌ از پروژه‌ها و گرنت‌هاي بيروني دانشگاه را به دانشجو مي‌دهد و يا اينكه به دانشجو وامهايي براي انجام تحقيقات ارايه مي‌شود، به عبارت ديگر در ثروتمندترين كشورها نيز يكي از سه حالت فوق اجرا مي‌شود.وي با بيان اينكه دانشجوي دكترا درس مي‌خواند تا با اخذ مدرك دكترا در آينده واجد توانمندي‌هاي لازم شود، تصريح كرد: نمي‌توان به دانشجويي كه درس مي‌خواند حقوق داد، چراكه اين مساله منجر به متوقع شدن ساير افراد مي‌شود و سيستم نيز اين توانايي و اعتقاد را ندارد.دكتر نادري‌منش با اشاره به آيين‌نامه حمايتي دانشجويان دكترا كه توسط معاونتهاي آموزشي وزارت علوم، ‌وزارت بهداشت و معاونت علمي امضا و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده بود، اظهار كرد: در اين زمينه دانشگاه‌ها تا پايان آذر فرصت داشتند تا افراد واجد شرايط را طبق آيين‌نامه مربوطه به ما معرفي كنند.وي با اشاره به دانشجويان واجد شرايط اين طرح به ايسنا، تصريح كرد: بر اساس اين آيين‌نامه دانشجويان دكترايي كه پروپوزال آنها طي يكسال گذشته مصوب شده و در عين حال موفق مي‌شوند 4 ساله مدرك دكتري خود را اخذ كنند، واجد شرايط هستند. وي ادامه داد: بررسي‌هاي اوليه توسط وزارتخانه انجام افراد واجد شرايط به به معاونت علمي رياست جمهوري معرفي مي‌شوند، در همين راستا، معاونت علمي به اسم پژوهانه تا دو سال مبلغي را به اين دسته از دانشجويان ارايه مي‌كند. البته يك سوم اين مبلغ در ابتدا، بخش دوم آن پس از پيشرفت50 درصدي كار و بخش نهايي نيز در پايان كار به دانشجو ارائه مي‌شود. نادري‌منش با بيان اينكه متاسفانه دانشگاه‌ها هنوز اسامي دانشجويان واجد شرايط خود را اعلام نكرده‌اند، گفت: اين كار بايد هرچه سريعتر انجام شود و اميدواريم تا پايان دي ماه ليست اسامي افراد واجد شرايط آماده و ابلاغ شود تا بهمن ماه مبلغ مربوطه به دانشگاه‌ها واريز شود. با اين حال بر اساس اين طرح كليه متقاضيان واجد شرايط تحت پوشش قرار مي‌گيرند.وي در خصوص وعده پرداخت ماهانه500 هزار به دانشجويان دكترا، گفت: آنچه عملياتي خواهد شد بحث پژوهانه است، البته در كنار آن ممكن است وزارت علوم و دانشگاه‌ها خود بودجه‌اي‌ را به دانشجويان ارائه كنند و همچنين اگر دانشجويان قراردادهايي با اساتيد داشته باشند، از اين طرحها نيز حمايت مي‌كنيم.نادري‌منش با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌شود كه در قالب طرح پژوهانه ماهيانه200 هزار تومان به دانشجويان دكترا پرداخت شود، به ايسنا اظهار كرد: پيش‌بيني مي‌شود كه مجموعه دانشجويان واجد شرايط اين طرح 3 تا 4 هزار نفر باشند.وي با بيان اينكه بر اساس قانون دانشجوي دكتري حق ندارد بيرون از دانشگاه كار كند، تصريح كرد: دانشجو دكتري بايد تمام وقت باشد. به عبارت ديگر دانشجو قبول كرده است كه دانشجو باشد و در ازاي آن مدرك دكتري اخذ كند و ما نيز در اين ميان بايد از امكانات خود استفاده كنيم تا دانشجويان دكترا بيشتر به امور تحقيق و پژوهش بپردازد.وي با بيان اينكه تنها 18 درصد دانشجويان كشور زير مجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند، گفت: 82 درصد دانشجويان در بخش‌هاي ديگرند و ما در اين طرح تنها از دانشجويان بخش دولتي حمايت مي‌كنيم.معاون آموزشي وزارت علوم در خاتمه با بيان اينكه هرچه بودجه بيشتر باشد حمايت گسترده‌تري اعمال مي‌شود، گفت: با اين حال اين تصور دانشجو كه دانشگاه علاوه بر تحصيلات رايگان بايد هزينه زندگي و خوابگاه نيز ارايه كند درست نيست و ما اين گونه عمل نمي‌كنيم.