خرید لباس زنگ خطر آينده‌سازان به صدا درآمد

كنفدراسيون دووميداني آسيا نتايج كامل رقابت‌هاي نوجوانان اين قاره را كه طي روزهاي گذشته در سنگاپور برگزار شده بود، اعلام كرد. اين در حالي است كه 17 دووميداني‌كار شركت كننده ايران نتايج بسيار ضعيفي را كسب كردند.به گزارش ايسنا؛ 17 دووميداني‌كار نوجوان ايران در رقابت‌هاي انتخابي بازي‌هاي المپيك در سنگاپور شركت كردند كه تنها دستاورد ايران كسب عنوان سومي مشترك در پرش ارتفاع بود و در ساير ماده‌ها نمايندگان كشورمان نتايج بسيار ضعيفي را كسب كردند.اين نتايج به شرح زير است:بخش پسران:100 متر؛ حسن تفتيان با زمان 10 ثانيه و 86 صدم ثانيه چهارم شد.200 متر مقدماتي؛ مسلم پويا با زمان 22 ثانيه و 59 صدم ثانيه در گروه خود سوم شد و به مرحله بعد راه نيافت.400 متر مقدماتي؛ مسلم پويا با زمان 50 ثانيه و 17 صدم ثانيه سوم شد و به فينال نرسيد.1000 متر؛ امير بيرانوند كه سال گذشته در رقابت‌هاي آسيايي در ماده 1500 متر در مكان سوم آسيا قرار گرفته بود، در رقابت‌هاي جاري با زمان 2 دقيقه و 37 ثانيه و 74 صدم ثانيه نهم شد و علي فهيمي با زمان 2 دقيقه و 38 ثانيه و 9 صدم ثانيه در مكان دهم جاي گرفت.3000 متر؛ علي فهيمي با زمان 9 دقيقه و 9 ثانيه و 62 صدم ثانيه ششم شد و محمد بنيان، ديگر نماينده كشورمان در اين ماده شركت نكرد.2000 متر بامانع؛ محمد بنيان با زمان 6 دقيقه و 43 ثانيه و 64 صدم ثانيه ششم شد.دوي امدادي؛ تيم چهار نفره ايران در مكان هفتم قرار گرفت.پرش ارتفاع؛ محمدرضا وظيفه‌دوست با ركورد 2 متر و 2 سانتي‌متر به صورت مشترك با نماينده چين تايپه سوم شد (اين از معدود دفعاتي است كه يك مدال مشترك در رشته دووميداني بين دو ورزشكار توزيع مي‌شود)پرتاب وزنه؛ ميثم عبدي با ركورد 16 متر و 21 سانتي‌متر هفتم شد.پرتاب ديسك؛ علي شيريان با ركورد 48 متر و 92 سانتي‌متر ششم شد.پرتاب نيزه؛ ميرحسين حسيني با ركورد 61 متر و 28 سانتي‌متر چهارم شد.بخش دختران:200 متر؛ زهرا رييسي با زمان 26 ثانيه و 6 صدم ثانيه هفتم شد.100 متر بامانع مقدماتي؛ مژگان پاكدل با زمان 16 ثانيه و 82 صدم ثانيه آخر شد و از صعود به مرحله بعدي باز ماند.پرش طول؛ جواهر زماني با ركورد 4 متر و 81 سانتي‌متر نهم شد.پرش سه گام؛ جواهر زماني با ركورد 10 متر و 84 سانتي‌متر دوازدهم شد.پرتاب وزنه؛ شبنم رادمهر با ركورد 10 متر و 66 سانتي‌متر هفتم شد.پرتاب ديسك؛ نازنين گل‌احمدي ركورد 35 متر و 72 سانتي‌متر پنجم شد.اين نتايج گوياي اين موضوع است كه بيشتر نمايندگان ايران در رقابت‌هاي شركت كرده در مكان‌هاي آخر و يا يكي مانده به آخر قرار گرفته‌اند و اين نتايج براي ورزشكاراني كه قرار است آينده‌ساز دووميداني ايران باشند، بسيار ضعيف و قابل تامل است.اين در حالي است كه فدراسيون دووميداني از بيش از دو سال پيش كميته‌اي را با نام كميته‌ي جوانان و نوجوانان به وجود آورده كه هدف اصلي اين كميته رسيدگي به ورزشكاران نوجوان و جوان و پرورش آن‌ها است. اين كميته در بدو شروع كار اعلام كرد كه بازي‌هاي المپيك لندن را نشانه گرفته است اما با اين نتايج ضعيف كه از ميان 17 ورزشكار تنها يك نفر جواز حضور در بازي‌هاي المپيك نوجوانان را كسب كرد، مي‌تواند زنگ خطري براي آينده دووميداني ايران باشد.