خرید لباس سازمان غذا و دارو تأسیس می شود

معاون غذا و داروی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سازمان غذا و دارو تا پایان سال تأسیس می شود.دکتر احمد شیبانی در نشست خبری افزود: تأسیس سازمان غذا و دارو هفته گذشته در شورای عالی امور اداری به تصویب رسید و مقرر شد؛ این معاونت اساسنامه تشکیل سازمان غذا و دارو را تنظیم و تدوین کند. وی افزود: در این معاونت، کارگروهی از کارشناسان حقوقی، تشکیلاتی و متخصصان غذا و دارو، تدوین اساسنامه را آغاز کرده اند که پس از پایان تدوین اساسنامه، برای تصویب به هیئت دولت ارسال خواهد شد. شیبانی گفت: بلافاصله پس از تصویب، تشکیلات سازمان غذا و دارو را ابلاغ خواهیم کرد تا حداکثر تا پایان سال این سازمان کار خود را آغاز کند.