خرید لباس سيستم خوشه بندي حذف شد

سخنگوي طرح تحول اقتصادي با بيان اينكه اقشار با درآمد متوسط و كم درآمد يارانه نقدي و غيرنقدي دريافت مي‌كنند، اعلام كرد: نظام جديد طبقه بندي خانوارها، سازوكارهايي كاملا متفاوت از نظام خوشه بندي سابق دارد و خانوارها تحت دو سرفصل طبقه بندي خواهند شد.به نوشته «کیهان»، محمدرضا فرزين، در پاسخ به انتشار گزارشي تحت عنوان «گروه‌هاي درآمدي سه گانه، همچنان مبناي پرداخت يارانه نقدي»، با بيان اينكه در اين گزارش اعلام شده بود كه به نظر مي‌رسد دولت مصمم است تا خوشه بندي خانوارها را كه پيشتر مورد اعتراض مردم قرار گرفته است، اين بار در قالب تقسيم به 3 گروه درآمدي به اجرا درآورد. ضمن اينكه تيتر اين گزارش نيز اين مفهوم را به خوانندگان القاء مي‌نمايد كه دولت قصد دارد نظام خوشه بندي سابق را به اجرا درآورد، گفت: نظام جديد طبقه بندي خانوارها، سازوكارهايي كاملا متفاوت از نظام خوشه بندي سابق دارد.وي با اعلام اينكه براساس ماده 7 آئين نامه اجرايي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در ابتداي اجراي قانون، خانوارها تحت دو سرفصل طبقه بندي خواهند شد، افزود: آن دسته از اقشار با درآمد متوسط و بالاي جامعه كه متقاضي استفاده از يارانه هستند بدون طبقه بندي خاصي از حداقلي از پرداخت‌ها بهره مند خواهند شد، اما اقشار كم درآمد جامعه براساس اطلاعات موجود و بانك‌هاي آماري مورد استفاده كه مهمترين آنها عبارتند از اقشار تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ساكنين مناطق محروم كشور، از پرداخت‌هاي بيشتري نسبت به گروه اول برخوردار مي‌شوند.فرزين بيان كرد: مقرر گرديده است در مرحله بعد، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها پس از اجرايي شدن قانون نسبت به شناسايي خانوارهاي با درآمدهاي ويژه بالا اقدام نمايد و ميزان يارانه به اين گروه را به ميزان كمتري تقليل دهد و يا قطع كند.معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: ذكر اين نكته ضروري است كه در روش جديد براي شناسايي اقشار پردرآمد، از تمام اطلاعات موجود شامل پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار و ساير بانك‌هاي اطلاعاتي موجود در كشور استفاده خواهد شد.وي ادامه داد: لازم به توضيح است كه براساس بند الف ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت موظف است يارانه نقدي و غيرنقدي را متناسب با ميزان درآمد در اختيار مشمولين قرار دهد و جهت اجراي اين حكم علي القاعده نياز به گروه بندي خانوارها وجود دارد. لذا موضوعي كه حائز اهميت است اين است كه نحوه اين طبقه بندي به چه صورت مي‌باشد نه اينكه تعداد گروه‌ها حفظ شده يا نه.فرزين گفت: در روش جديد نحوه گروه بندي خانوارها كه در آئين نامه اجرايي ماده 7 قانون مدنظر قرار گرفته است به جاي اينكه كل خانوارها براساس فرم‌هاي تكميلي به 3 خوشه تقسيم شوند، ابتدا گروه‌هاي كم درآمد و پردرآمد به ويژه براساس كليه اطلاعات مستند موجود كه پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار نيز يكي از آنها مي‌باشد شناسايي مي‌شوند و بقيه خانوارها به عنوان گروه با درآمد متوسط قرار مي‌گيرند.سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت اظهار داشت: دليل اجراي اين روش اين است كه براساس اطلاعات موجود شناسايي گروه‌هاي كم درآمد و درآمد بالا با دقت بيشتري امكان پذير است.