خرید لباس شكيب: عملكرد مالي‌ شهرداری شفاف نيست

رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران گفت: اگر چه نمي‌خواهيم شهرداري تهران را متهم كنيم اما قاليباف بايد بداند كه عملكرد مالي‌اش در بخش نقدي و غير نقدي شفاف نيست.حمزه شكيب در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه لازم است تا قانون شهرداري‌ها در زمينه ذي‌حسابي در مجلس عوض شود تاكيد كرد:تا زماني كه مطابق با قانون ذي‌حسابي‌هاي فعلي حقوق‌بگير شهرداري باشند ،همچنان كنترلي بر عملكرد شهرداري وجود نداشته و نمي‌توان به اصلاح عملكرد مالي شهرداري اميدوار بود.رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر ادامه داد: در حال حاضر درآمد‌هاي نقدي و غيرنقدي شهرداري فاقد شفافيت‌هاي لازم است.به گفته شكيب كنترل و نظارت ذي‌حساب‌هاي فعلي شهرداري كه بر عملكرد اين سازمان نظارت مي‌كنند ، ظاهري و شكلي بوده و مبناي درستي ندارد درعين حال مقاومت در بدنه شهرداري به اندازه‌اي زياد است كه بعيد مي‌دانيم اين معضل تا زمان اصلاح اصل قانون برطرف شود.