خرید لباس قطبي می‏خواست با کعبی دلالی کند؟!

خراسان؛ مي‏خواهد در کميته انضباطي تمام حرفهايش را بگويد؛ همه آن چيزهايي که مدرکي برايش ندارد اما حاضر است براي صحتش قسم بخورد. ميخواهد رودرروي سرمربي تيم ملي بنشيند و بدون هيچ مقدمهاي، از اتفاقات اخير تيم ملي بگويد. از چيزهايي که به اعتقادش «حقايق» است و قطبي نميتواند آنها را رد کند. او در نشست کميته انضباطي فدراسيون فوتبال، به تمام اتفاقاتي اشاره خواهد کرد که در اواخر حضورش در تيم ملي رخ داد. کعبي، اين روزها ترجيح ميدهد در اين زمينه سکوت کند. شريفي، رئيس کميته انضباطي در تماس با مدافع استيلآذين از اين بازيکن خواسته تا سکوت اختيار کند و تا زمان تشکيل جلسه، سخني به زبان نياورد. کعبي، البته پيش از اين بخش زيادي از حرفها را به زبان آورده بود. او در مصاحبه هاي مختلف حمله بي‏سابقه‏اي به سرمربي تيم ملي کرد که خشم افشين قطبي را برانگيخت. کعبي با اعلام اينکه «براي تيم ملي متأسفم است که مربي تيم بانوان آمريکا سرمربياش شده» حرفهاي زيادي عليه سرمربي ايران به زبان آورد: «به مربياني مانند دايي، قلعهنويي و برانکو پول ندادند از تيم ملي رفتند، چطور قطبي مانده؟! تا اين آدم سرمربي ايران باشد نميآيم و…» مصاحبه کعبي عليه قطبي به قدري تند بود که خيلي زود خبر شکايت سرمربي تيم ملي از بازيکن سابق تيم ملي، در رسانه ها منتشر شد. اتفاقي که از نظر کعبي به شخص سرمربي تيم ملي ربط ندارد و از سوي مديربرنامههايش آب ميخورد. ظاهرا اين روزها سرمربي تيم ملي در ايران به سر نميبرد و در صورت غيبتش در کميته انضباطي، کعبي نيز به فدراسيون نخواهد رفت. شرط او براي دفاع از اظهاراتش رودررويي با قطبي بوده، موضوعي که مشخص نيست فدراسيون فوتبال چه واکنشي در قبالش خواهد داشت.کعبي افشا ميکند!هنوز به صورت مشخص کسي نميداند حسين کعبي و افشين قطبي، براي دفاع از خود و زير سؤال بردن ديگري، چه بحثهايي را مطرح ميکنند. اما در ماههاي اخير، همواره شايعاتي از علت مشکلات اين دو مطرح بود. مهمترين مسئله به بازوبند کاپيتاني تيم ملي در بازي قطر در تورنمنت چهارجانبه اين کشور بازميگردد که قطبي اصرار داشت به جاي کعبي بايد به تيموريان برسد. بعد از اشتباه فاحش مدافع راست تيم ملي در ثانيههاي آخر بازي و تقديم کردن گل پيروزي بخش به قطر، قطبي طاقت نياورد و با پيش زمينهاي قبلي او را مقصر اصلي شکست دانست. همين اظهار نظر کافي بود تا کعبي به خشم بيايد و پيش از بازي سنگاپور در مقدماتي جام ملتها رو به قطبي بگويد: «اگر به جاي من نکونام، شجاعي يا بازيکن ديگري اشتباه ميکرد، مي توانستي اين حرفها را بزني؟» اينها بخشي از اخبار شفاف بود که در مدت زماني اندک همه از آن با خبر شدند. اما مشکل اصلي کعبي و قطبي از کجا آغاز شد؟ يکي از نزديکان حسين ميگويد: «از وقتي قطبي پيشنهاد بازي در ليگ هلند را به کعبي داد.» حسين کعبي نيز در محافل دوستانه چنين موضوعي را تأييد کرده و گفته است، افشين قطبي به او پيشنهاد داده به جاي بازي در ليگ ايران به هلند برود و در آژاکس بازي کند! موضوعي که براي مدافع تيم ملي چندان خوشآيند نبود و باعث شد، رابطه دو طرف را شکرآب کند. به گفته نزديکان کعبي، او در نشست کميته انضباطي اين مسئله را مطرح ميکند تا به بخش ديگري از اتفاقات برسد. گفته ميشود، در زمان برگزاري تورنمنت چهارجانبه قطر، رفت و آمد برخي از افراد خارجي به رختکن تيم ملي و حضور در اردو و تمرينهاي تيم ملي، صداي برخي از بازيکنان را در آورد و در مقابل باعث خوشحالي عدهاي شد. حسين کعبي در محافل دوستانه اعلام کرده اين افراد در فوتبال فعاليت ميکنند و کارشان گلچين کردن بازيکنان است! او به دوستان نزديکش گفته در کميته انضباطي اين بحث را مطرح ميکند و بايد قطبي در اين باره توضيح دهد. او حرف‏هاي ديگري هم دارد که تا به حال آنها را به زبان نياورده اما به نزديکانش گفته تمام آنها را در جلسه به زبان ميآورد. او تأکيد کرده، حتي اگر زدن اين حرفها به قيمت محروميتش تمام شود، ترسي از آن نخواهد داشت.دست رد بر سينه قطبياما چه شد که حسين کعبي تصميم گرفت به ناگهان عليه سرمربي تيم ملي طغيان کند؟ او به دوستانش گفته: «به اين خاطر که ديگر خسته شدم از بس هر کاري خواستند کردند و من هيچي نگفتم.» حسين کعبي بعد از پيش آمدن اولين مشکلات سکوت اختيار کرد و در تماس‏هاي مکرر نزديکان قطبي و برخي از مسئولان فدراسيون، تأکيد کرد اين سکوت را حفظ ميکند. حتي در مقطعي سرمربي تيم ملي با اين بازيکن در تماس بود و حتي بعد از مرگ پدر کعبي، به مراسم ختم او رفت. اين رابطه در ظاهر خوب بود تا روزي که نزديکان قطبي با کعبي تماس گرفتند تا از سرمربي ايران حمايت کند اما او اعلام کرد هرگز اين کار را نميکند. مدافع استيل آذين با تأييد اين اخبار گفته بود، وقتي دوست ندارد به تيم ملي برود از کسي هم حمايت نميکند.