خرید لباس ممنوعیت3سرنشین‌درصندلی‌عقب‌تكذیب‌شد

شبکه خبر گزارش داد: سردار مومنی با بیان اینكه اجباری شدن نصب كمربند ایمنی در خودروها و بستن آن برای همه سرنشینان از مصوبات خوب است، تصریح كرد: اجرای این مصوبه به این معنا نیست كه این قانون را با اجرای نامناسب، برای مردم تلخ كنیم.وی درباره ممنوعیت تردد خودروهایی که در صندلی های عقب 3سرنشین دارند، گفت: مردم مطمئن باشند هیچ گونه برنامه ای برای ممنوعیت سوار شدن بیش از دو نفر در صندلی عقب خودروها در دستور كار پلیس راهنمایی و رانندگی نیست و خودروها همچنان می توانند با 3 سرنشین در صندلی عقب تردد کنند.سردار مومنی همچنین گفت: هیچ قانونی برای ممنوعیت سوار شدن بیش از 2 سرنشین در صندلی عقب خودروها در جایی مصوب نشده است.رئیس پلیس راهور همچنین گفت: مراحلی در دستور کار خودرو سازان قرار دارد که چنانچه خودرویی فاقد کمربند ایمنی در صندلی عقب است امکانی فراهم شود تا بتوانند کمربند ایمنی برای صندلی عقب نصب کنند.سردار مومنی افزود : زمان بندی نصب ترمزهای ضد قفل هم اکنون در حال اجراست و مصوبه ای که سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی درباره افزایش کیفیت خودروها اعلام كرده است اكنون اجرا می شود.وی در پاسخ به اینكه آیا از مهر ماه خودروهایی كه استانداردهای لازم در تولید را ندارند شماره گذاری می شوند یا خیر، گفت: هر خودرویی که بخواهد شماره گذاری شود باید استانداردهای زیست محیطی را از سازمان حفاظت محیط زیست و استانداردهای فنی و ایمنی را از موسسه استاندارد و تجهیزاتی را که نیاز داشته باشد از راهنمایی و رانندگی دریافت کند و چنانچه خودرویی یکی از این استانداردها را نداشته باشد شماره گذاری نخواهد شد.رئیس پلیس راهور در پایان گفت: برای شماره گذاری هر خودرو باید 3 ضلع مثلث شامل سازمان محیط زیست،سازمان استاندارد و راهنمایی و رانندگی تکمیل باشد و هر کدام از این 3 ضلع مثلث اعلام کنند خودرویی استاندارد لازم را ندارد آن خودرو شماره گذاری نخواهد شد.