خرید لباس نفوذ بهائيت به شهرداري‌های کشور!

رد پاي يك گروه از بهائيان كه تحت پوشش خدمات اجتماعي و فرهنگي به كودكان بي سرپرست و اصطلاحا كودكان كار فعاليت مي‌كنند، در برخي از سازمان‌ها و نهادهاي تاثيرگذار جامعه به تدريج آشكار مي‌شود.
 
به گزارش «شیعه‌نیوز»، به عنوان نمونه به تازگي برخي از اعضاي اين گروه با استفاده از رابطين خود به شهرداري كرج نفوذ كرده‌اند.
 
بنا بر این گزارش، گروه مذكور با نام «كيانا» فعاليت مي‌كند و نزديك به 7 سال است كه در شهرستان كرج دراين زمينه فعاليت داشته و طي دوسال گذشته به بخش‌هايي از معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري كرج نفوذ نموده و بسياري از برنامه هاي مشترك را با شهرداري كرج برگزار نمايد.
اين گروه مرتبط با سركرده بهائيان در وردآورد مي‌باشند كه هدايت آنها را نيز جمعي از جوانان تازه بهايي شده برعهده دارند.
گفتني است، در شرايطي كه گروه‌هاي مثبت فرهنگي با بحران براي فعاليت و تحرك مواجه هستند، صرف بودجه‌هاي كلان بيت‌المال براي چنين گروه‌هايي عملا به قيمت نابودي فرهنگ كشور آن هم در شهر آسيب‌پذير فرهنگي مثل كرج منجر مي‌شود.