خرید لباس نیروی به دردبخور اسحاقی استعفاء داد

رئيس هيات گلف استان تهران شب گذشته از سمت خود استعفا كرد.به گزارش فارس، اميرحمزه توسلي رئيس هيات گلف استان تهران پس از برگزاري مسابقات جام ستاره ايران استعفای خود را به صورت شفاهي به رئيس فدراسيون گلف ارائه كرد.فدراسيون گلف در اين خصوص هنوز واكنشي نشان نداده است.