خرید لباس گرد و خاك در جنوب‌غرب و غرب‌ايران

سازمان هواشناسي كشور طي دو روز آينده در مناطق جنوب غربي و غرب را وزش باد و گرد و خاك پيش‌بيني كرد.‌به گزارش فارس ، طبق اعلام سازمان هواشناسي كشور ، بررسي نقشه‌هاي پيش‌يابي و آينده‌نگري بيانگر گذر امواج ضعيف تراز مياني جو از نوار شمالي كشور طي سه روز آينده است ؛ بر اين اساس براي شمال غرب ، دامنه البرز ، سواحل درياي خزر و شمال شرق ، افزايش ابر ، رگبار و رعد و برق پراكنده و وزش باد پيش‌بيني مي‌شود ؛ طي دو روز آينده براي جنوب غرب و غرب وزش باد و گرد و خاك پيش‌بيني مي‌شود.آسمان استان‌هاي غربي كشور در 24 ساعت آينده ‌كمي ابري در پاره‌اي نقاط نيمه ابري گاهي وزش باد پيش‌بيني مي‌شود‌.آسمان استان‌هاي شمالي كشور در 24 ساعت آينده كمي ابري تا نيمه ابري در برخي ساعات وزش باد و بارش باران پيش‌بيني مي‌شود‌.وضعيت هواي استان تهران در 24 ساعت آينده كمي ابري در پاره‌اي نقاط افزايش ابر گاهي غبار محلي در ارتفاعات بارش خفيف باران پيش‌بيني مي‌شود ؛ بيشينه و كمينه دماي هواي اين استان به ترتيب 34+ و 23+ درجه سانتي‌گراد خواهد بود. ‌وضعيت هواي استان خراسان رضوي در 24 ساعت آينده صاف تا كمي ابري پيش‌بيني مي‌شود ؛ بيشينه و كمينه دماي هواي اين استان نيز به ترتيب 33‌+ و 17+ درجه سانتي‌گراد خواهد بود.وضعيت هواي استان فارس ‌در 24 ساعت آينده صاف تا كمي ابري گاهي وزش باد پيش‌بيني مي‌شود ؛ بيشينه و كمينه دماي هواي اين استان به ترتيب 38+ و 16‌+ درجه سانتي‌گراد خواهد بود.