خرید لباس 90درصد سلاح‌هاي اتمی نزد آمريكا و روسيه

جورج شولتز وزير امور خارجه اسبق آمريكا تصريح كرد: بيش از 90 درصد سلاحهاي هسته‌اي دردست آمريكا و روسيه است، چنان‌چه بين اين دو كشور تفاهم به وجود آيد، مي‌توانيم كارهاي بزرگي انجام دهيم.به گزارش «جمهوری اسلامی» به نقل از ايسنا، وي هم‌چنين اظهار داشت: كشورهايي كه عاقلانه رفتار مي‌كنند، هرگز از سلاح‌هاي هسته‌اي استفاده نخواهند كرد چرا كه اين سلاح‌ها مخرب هستند، سازمان‌هاي تروريستي و كشورهايي كه غيرعاقلانه رفتار مي‌كنند، از اين سلاح‌ها استفاده مي‌كنند. اين سلاح‌ها هيچ فايده‌اي در بر ندارند و خطر به حساب مي‌آيند.وزير امورخارجه اسبق آمريكا هم‌چنين اظهار داشت: سلاح‌هاي هسته‌اي بازدارنده نيستند.وزير امور خارجه اسبق آمريكا همچنين تنها راه پايان دادن به درگيري‌ها بين رژيم صهيونيستي و فلسطينيان را اجراي راه كار تشكيل دو كشور خواند.جورج شولتز، وزير امور خارجه اسبق آمريكا در گفت وگو با روزنامه عبري يديعوت آحارونوت اظهار داشت: هيچ راهي براي پايان دادن به درگيريهاي اسراييل و فلسطينيان به جز راه كار تشكيل دو كشور وجود ندارد.شولتز هم‌چنين اظهار داشت: به عقيده من راه كار تشكيل دو كشور ايده‌اي عقلاني است و براي موفقيت مذاكرات غيرمستقيم بايد اين راه كار محقق شود.وزير خارجه اسبق آمريكا در ادامه افزود: در روند صلح به وجود شريكي كه بتواند به تعهدات خود پايبند باشد، و آنها را انجام دهد نياز است و من تحولات مثبتي در كرانه باختري مي‌بينم.وي هم چنين اظهار داشت: براي دستيابي به توافق‌نامه بين اسراييل و فلسطينيان همگان بايد بفهمند كه دستيابي به اين توافقنامه در گرو سازش‌ها و امتيازدهي‌ها است و نمي‌توان به تمام آنچه كه مي‌خواهيم دست پيدا كنيم.شولتز هم‌چنين اظهار داشت: من از ساخت شهرك‌ها توسط اسراييل انتقاد دارم، ساخت هر شهرك نشان دهنده آن است كه راه كار تشكيل دو كشور هرگز محقق نخواهد شد و اين همان دليلي است كه واكنش‌‌هاي منفي را در سراسر دنيا درخصوص شهرك‌سازي‌ها برمي‌انگيزد.وي در ادامه از تصميم اسراييل درخصوص تعليق آغاز شهرك سازي‌هاي جديد در اراضي اشغالي به مدت 10 ماه كه 25 سپتامبر به پايان مي‌رسد، قدرداني كرد و اظهار داشت: اين مساله خوب است كه اسرائيل تصميمي درخصوص توقف شهرك سازي‌ها گرفت. اميدوارم توقف شهرك سازي‌ها بعد از اين زمان نيز ادامه يابد.وزير امورخارجه اسبق آمريكا درخصوص خلع سلاح هسته‌اي اسراييل اظهار داشت: نمي‌دانم كه اسراييل سلاح هسته‌اي دارد يا خير، اگر چنانچه چنين سلاح‌هايي داشته باشد از خود بپرسد در چه شرايطي مي‌توان امن‌تر زندگي كرد در دنيايي كه سلاح هسته‌اي در آن وجود دارد و يا در دنيايي كه هيچ كشوري سلاح هسته‌اي ندارد.