خرید لباس استعفاي غیرمنتظره رئيس‌جمهور آلمان

هورست کوهلر، رئيس‌جمهور آلمان، روز دوشنبه 31 مه در اقدامي ناگهاني از مقام خود استعفا داد. رئيس‌جمهور، از سوء‌تفاهم هائي که اظهارت وي درباره دليل استقرار ارتش آلمان در افغانستان بر انگيخته بود، ابراز تاسف کرد.به گزارش خبرگزاري فرانسه، رئيس‌جمهور آلمان استعفاي خود را ظهر دوشنبه اعلام کرد. هورست کوهلر، انتقادهائي را که اظهارات وي درباره دليل ماموريت‌هاي خارجي  ارتش آلمان برانگيخته است، دليل استعفاي خود اعلام كرد.رئيس‌جمهور آلمان، چند روز پيش، پس از ديدار با نظاميان آلماني مستقر در افغانستان، هنگام بازگشت به برلين، در هواپيما به خبرنگار يک شبکه راديوئي گفت که استقرار نيروهاي آلمان در خارج، مي‌تواند در خدمت حفظ منافع اقتصادي آلمان نيز باشد. اين سخنان انتقاد  بسياري از سياستمداران و رسانه‌هاي آلمان را در پي داشت.رئيس‌جمهور آلمان بعدا کوشيد توضيح بدهد که منظور وي ماموريت آلمان در افغانستان نبوده، بلکه به ماموريت سربازان آلماني براي مقابله با دزدان دريائي اشاره داشته است. اما اين توضيحات نيز نتوانست از شدت انتقادها بکاهد.کوهلر در متن استعفاي خود از اين که اظهاراتش سبب سوءتفاهم در موضوع بسيار مهم ماموريت ارتش آلمان در افغانستان شده، ابراز تاسف کرد. خبرگزاري آلمان گزارش داد: رئيس‌جمهور هنگام خواندن متن استعفاي خود، که در حضور همسرش انجام شد، اشک بر چشمان داشت و با صدائي متاثر و بريده سخن مي‌گفت.»کوهلر اعلام کرد که هوينس بوهرنزن، رئيس مجلس ايالات آلمان را از استعفاي خود با خبر ساخته و بوهرنزن به طور موقت مسئوليت رياست جمهوري آلمان را به عهده مي‌گيرد.استعفاي رئيس‌جمهور، همزمان به آگاهي آنگلا مرکل صدراعظم، گيدو وستروله، قائم مقام صدراعظم و وزير امورخارجه، و “آندره‌آس فوسکوله” رئيس دادگاه محافظ قانون اساسي نيز رسيد.