خرید لباس امتياز ويژه براي فرزندان كنكوري متقاضيان انتقال از تهران

فرزندان متقاضيان انتقال از تهران در كنكور امتياز ويژه مي‌گيرند.لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مديريــت و ســـرمايه انســاني رئيس‌جمهور در اين‌باره مي‌گويد: در صورت درخواست انتقال به کلانشهرها، اگر فرزند متقاضی85 درصد نمره ورودی آخرین فرد قبول شده در کنکور را کسب کند، می‌تواند وارد دانشگاه شود. در صورت درخواست انتقال به غیرکلانشهرها و نیز شهرهای معمولی، اگر فرزند متقاضی 75 درصد نمره ورودی آخرین فرد قبول شده در کنکور را کسب کند، می تواند وارد دانشگاه شود.وی با بیان این‌که این امتیاز هم برای خانواده‌های بخش خصوصی و هم بخش دولتی است، مي‌افزايد: این امتیاز علاوه بر امتیاز قبلی است که بر مبنای آن و در صورت انتقال خانواده از تهران، فرزندانشان هم می‌توانستند به دانشگاه مربوط در شهر جدید منتقل شوند. خبر ديگري حاكي است تاكنون به 326 شركت دولتي ابلاغ شده است كه تهران را ترك كنند.