خرید لباس بيشتر استفاده كنندگان مدارك جعلي مشمولان سربازي هستند ‌

صادقي گفت: بيشتر استفاده كنندگان مدارك جعلي براي صدور گذرنامه افرادي هستند كه در سن ‌مشموليت خدمت نظام وظيفه قرار دارند. ‌به نوشته «آفتاب یزد»، رئيس مركز صدور گذرنامه نيروي انتظامي افزود: افرادي كه به دليل نداشتن ‌كارت معافيت و پايان خدمت سربازي نمي توانند از كشور خارج شوند، جذب باندهاي جعل اسناد شده و با ‌پرداخت مبالغ هنگفت، اسناد و مداركي جعلي تهيه مي كنند.‌وي ادامه داد: بيشتر اين افراد با جعل كارت معافيت خدمت سربازي قصد خروج از كشور را دارند كه ‌ماموران گذرنامه به وسيله دستگاه‌هاي پيشرفته متوجه اين موضوع شده و از صدور گذرنامه براي آنان ‌جلوگيري مي كنند.‌به گزارش مهر، صادقي تصريح كرد: بعد از اين دسته، افرادي كه به دليل بدهي‌هاي مالياتي و چك برگشتي با ‌مشخصات خود قادر به خروج از كشور نيستند، اقدام به جعل مدارك از جمله كارت شناسايي مي كنند.‌رئيس مركز صدور گذرنامه نيروي انتظامي گفت: در سال جاري با پيگيري‌هايي كه نيروي انتظامي در سال ‌گذشته به عمل آورده، بودجه مصوب شده دولت در اجراي اين طرح پرداخت شد و اكنون پليس به دنبال تهيه ‌دستگاه‌هاي صدور گذرنامه الكترونيكي است و تا 6 ماهه دوم سال جاري پروژه صدور گذرنامه‌هاي ‌الكترونيكي فعال و اين گذرنامه در كشور صادر مي‌شود.‌