خرید لباس توقيف يك روزنامه و تذكر كتبي به 10 روزنامه

هيات نظارت بر مطبوعات در آخرين جلسه خود يك روزنامه رزا توقيف و به 10 روزنامه تذكر داد.به گزارش روابط عمومي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد كه در جلسه امروز10 خرداد 89 هيات نظارت بر مطبوعات موضوع تخلفات نشريات مطرح و به شرح ذيل تصميم‌گيري شد:روزنامه «گل» به دليل انتشار و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي و تخلف از بند دو ماده شش قانون مطبوعات و به علت اصرار بر تخلفات، به استناد تبصره ماده 12 آن قانون توقيف و موضوع جهت رسيدگي به مرجع قضايي ارسال شود.ماهنامه محلي «بدر» به دليل افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌هاي كشور و پخش شايعات و مطالب خلاف واقع به دليل تخلف از بندهاي هشت و 11 ماده شش قانون مطبوعات، به استناد تبصره ماده 12 آن قانون توقيف و موضوع جهت رسيدگي به مرجع قضايي ارسال شود.به روزنامه «البرز ورزشي» به دليل تخلفات محتوايي و شكلي تذكر داده شود و به علت اصرار بر تخلفات، موضوع جهت رسيدگي به مرجع قضايي ارجاع گردد.به روزنامه‌هاي «وطن امروز» و «فرهيختگان» هر يك دو تذكر به دليل دو مورد تخلف از مفاد ماده شش قانون مطبوعات داده شود.به روزنامه‌هاي‌ «مردم سالاري»،«آفتاب يزد»، «جهان اقتصاد»، «آرمان روابط عمومي»، «جمهوري اسلامي»، «جهان صنعت»، «كارون»، «البرز ورزشي» و«خبر ورزشي» و همچنين نشريات:‌ «بهداشت روان و جامعه»، «هنر موسيقي» و «راه» به دليل تخلفات محتوايي و شكلي تذكر داده شود.