خرید لباس رپرتاژ ویژه «همشهری» برای معاون مطبوعاتی

سرویس فرهنگی ـ در اقدامی بی سابقه یکی از مجلات اقماری موسسه همشهری با اختصاص دو صفحه به بازدید تحریریه خود از معاونت مطبوعاتی، رپرتاژی ویژه از محمدعلی رامین کار کرد.به گزارش “”، این هفته نامه جوان که در طول سال های فعالیت هیچ گاه چنین صفحاتی را برای مسئولان ارشاد تولید نکرده بود در تازه ترین شماره ضمن ارائه گزارشی از بازدید(!) تحریریه این مجله از معاونت مطبوعایت با عکس و تفصیلات تهیه و منتشر کرده است.نکته جالب توجه انتشار 5 عکس از رامین در این دو صفحه است که دو عکس پرتره با توضیح و شرح عکس منتشر شده است. در حالی که در همین شماره گزارشی از تمرین ارکستر شهداد روحانی کار شده که تنها یک عکس پرتره از او کار شده است.گفتنی است بسیاری معتقدند این مجله در ماه های اخیر و با تغییرات مدیریتی شدیدا افت کرده و خالی از مطالب و سوژه های همیشگی و پرطرفدار است.