خرید لباس ریزش مترو پیروزی تکذیب شد

مدیر روابط عمومی شرکت مترو تهران و حومه گفت: در محل احداث مترو خیابان پیروزی هیچگونه ریزشی رخ نداده است. ابراهیمی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: برای خاکبرداری و تکمیل عملیات اجرایی ورودی ایستگاه خیابان پیروزی نبش شیخ الرئیس بخشی از کناره خیابان مسدود و عملیات خاکبرداری در حال انجام است.وی گفت: این موضوع موجب شده است برخی تصور کنند ریزشی رخ داده، در صورتی که بستن بخشی از خیابان برای انجام عملیات خاکبرداری راه دسترسی به ایستگاه صورت گرفته است.وی گفت: در ورودی این ایستگاه مهندسان و کارگران مشغول تکمیل سازه های اصلی ایستگاه هستند و این امر نیازمند بستن بخشی از خیابان است.