خرید لباس سرشاخه كوئست 50 زيرشاخه‌اش را زندانی كرد

يكي از سرشاخه‌هاي شركت هرمي كوئست 50 نفر از اعضاي خود را به مدت 3 روز در دفترخود زنداني كرده بود.به گزارش فارس، يكي از سرشاخه‌هاي شركت هرمي كوئست براي جلوگيري از شكايت زيرشاخه‌هايش آنان را به مدت 3 روز در دفتر شركت زنداني كرده و خود متواري شده بود.اين سرشاخه با دعوت از اعضاي زير شاخه براي برگزاري جلسه ، آنان را در دفتر كارش زنداني كرد. آنان كه به مدت 3 روز گرسنه مانده بودند، با تلاش يكي از اعضا كه از طريق پنجره فرار كرده و موضوع را گزارش داده است، از زندان رها شدند.شركت كوئست كه توسط سرويس‌هاي جاسوسي بيگانه برپا شده با اهدافي خاص در ايران به دنبال عضوگيري بوده و آن گونه كه اسناد كشف شده از اين شركت هرمي نشان مي‌دهد، در اين شبكه مخوف، تفكرّي با هدف شبهات ديني، حذف شعائر و اعمال اسلامي و ميهني وجود دارد.كوئست با هدف ترويج فرهنگ بوديسم فعاليت مي‌كند تا با آن جوانان ايراني به جاي عبادات اسلامي خود تمرين خرافه‌گري‌هاي ويجي اسواران را (تحت لواي سكوت و مديتيشن) در دستور كار خود قرار دهند.يكي از سران اين شركت در ايران در اعترافات خود گفته است: «از ما خواسته مي شد كه براي حفظ درآمد خود افراد جديدي را دائماً به سيستم اضافه كنيم. در گلدكوئست تيمي تشكيل شد تا عليه مواضع نظام كار فكري كند و هر لحظه در افكار جوانان نسبت به نظام بدبيني و نسبت به هسته اصلي گلدكوئست اميدواري ايجاد كند. ما وظيفه داشتيم در كارهاي آموزشي فكري خود دائما با هسته اصلي هماهنگ باشيم. ما بايستي به گونه‌اي عمل مي‌كرديم كه علي رغم اطلاع رساني دولت و رسانه‌ها از مردم پول بگيريم و آن‌ها را وارد شبكه كنيم. ما بايستي جوان‌هايي را جذب مي‌كرديم كه حتي تا كنون براي گرفتن پاسپورت اقدام نكرده بودند و با وعده‌هاي پوچ تورهاي مسافرتي واهي را با قيمت‌هاي غيرواقعي ارائه كنيم.»