خرید لباس شيوع مصرف قليان در كشور 2 برابر شده است

وزير بهداشت گفت: مصرف سيگار بين زنان ايراني رو به افزايش است و شيوع مصرف قليان در كشور نيز از 12درصد به 26درصد افزايش يافته است.به گزارش فارس، مرضيه وحيد دستجردي امروز در همايش روز جهاني بدون دخانيات با عنوان نقش زنان در پيشگيري از مصرف دخانيات اظهار داشت: مردم سالانه هزار و750 ميليارد تومان صرف خريد سيگار مي‌كنند و 2 هزار و 540 ميليارد تومان نيز براي درمان بيماري‌هاي ناشي از مصرف مواد دخاني در كشور هزينه مي‌شود.وي اضافه كرد:80 درصد سرطان‌هاي ريه، 30 بيماري‌‌هاي قلب و 50 درصد بيمار‌هاي تنفسي ناشي از عوارض استعمال دخانيات است.وي گفت: در قرآن كريم آمده است خودتان را با دست خود به هلاكت نبريد كه مصداق بارز آن مصرف سيگار است.وي افزود: افراد سيگاري و كساني كه از تنباكو و توتون استفاده مي‌كنند 20 سال از كساني كه از اين مواد استعمال نمي‌كنند، كمتر زندگي مي‌كنند. در حال حاضر در دنيا يك ميليارد سيگاري و مصرف‌كننده مواد دخاني وجود دارد كه 20 درصد آنها زنان تشكيل مي‌دهند.* هر با كشيدن قليان معادل استعمال 40 نخ سيگار استوحيد دستجردي تصريح كرد: در سال 88 ، 21 درصد مردان و يك درصد زنان كشور مصرف‌كننده تنباكو و سيگار بوده‌اند كه 21 درصد آمار مصرف سيگار مردان زياد است و بايد براي كاهش آن هر سال برنامه‌ريزي جدي داشته باشيم.وي ادامه داد: اين در حالي است كه در سال 83 ميزان زنان سيگاري 8 دهم درصد بود كه در حال حاضر به يك درصد رسيده است.وزير بهداشت خاطر نشان كرد: بسياري از مردم فكر مي‌كنند كه قليان عامل تفريح است و ايجاد عارضه نمي‌كند لذا مي‌بينيم شيوع مصرف قليان از 12.1 درصد به 26.1 درصد رسيده است و متأسفانه بيشترين مصرف‌كنندگان آن نوجوانان و جوانان هستند.وي گفت: اگر فردي يكبار قليان مصرف كند در هر بار كشيدن به اندازه 40 تا 80 سيگار مصرف كرده است و افرادي كه در معرض دود آن قرار مي‌گيرند به منزله اين است كه 4 تا 7 نخ سيگار مصرف كرده‌اند.وحيددستجردي ادامه داد: وزارت بهداشت بايد جنبه‌هاي مختلف مبارزه با دخانيات را مدنظر داشته باشد چرا كه امروز مصرف دخانيات در دانشگاه‌ها به عنوان پديده‌ جديدي است كه بايد با آن مبارزه شود.* مافياي سيگار هر سال 100 هزار ميليارد تومان براي تبليغات هزينه مي‌كندوزير بهداشت يادآور شد: در ستاد كشوري مبارزه با دخانيات تعامل دستگاه‌هاي دخانيات نياز است و از مهمترين عوامل گرايش به اعتياد دخانيات و مسئله تبليغاتي است چرا كه وقتي شركت‌هاي چند مليتي كه مافياي سيگار هستند سالانه 100 هزار ميليارد تومان هزينه تبليغ مواد دخاني مي‌كنند و از آن صدها هزار ميليارد تومان سود مي‌برند اين مطلب را مي‌رساند كه بايد سدي بزرگ در مقابل تبليغ مواد دخاني ايجاد كنيم.*52درصد جوانان بر اثر تبليغات رسانه‌ها به مصرف سيگار رو مي‌آورندوي افزود: تبليغ مواد دخاني از طريق وسايل ارتباط جمعي هم نبايد انجام شود به خصوص جوانان و نوجوانان نبايد مصرف مواد دخاني را ببينند چرا كه مشخص شده است 52 درصد جوانان و نوجوانان فقط بر اثر تبليغات رسانه‌اي به سمت مصرف آن كشيده شده‌اند لذا نبايد در فيلم‌ها و سريال‌ها سيگار كشيدن وجود داشته باشد.وحيد دستجردي تصريح كرد: در ايران 150 مركز مبارزه با دخانيات وجود دارد كه از همه روش‌هاي مبارزه با دخانيات استفاده مي‌شود. 75 تا 80 درصد افرادي كه به مواد دخاني روي مي‌آورند حداقل 3 بار خواسته‌اند ترك كنند اما نتوانستند لذا بايد در اين زمينه برنامه‌هاي مهمي را داشته باشيم.*برچسب هشدار روي سيگار، مصرف آن را 8 درصد كاهش داده استوزير بهداشت با بيان اينكه 10 ميليون نفر در كشور سيگار استعمال مي‌كنند، يادآور شد: الصاق برچسب‌هاي هشدار‌دهنده روي سيگار بسيار مهم است و ديده شده است افراد با ديدن اين تصاوير متنبه مي‌شوند و چيزي حدود 8 تا 10 درصد موجب كاهش مصرف شده است. لذا حتماً بايد سيگارهاي توليد داخل برچسب داشته باشد و اگر نداشته باشد سيگار قاچاق محسوب مي‌شود كه بايد با آن مبارزه شود.وي ادامه داد: از ديگر عوامل مبارزه با استعمال مواد دخاني افزايش قيمت سيگار است و در دنيا نشان داده شده است كه اگر 10 درصد قيمت سيگار افزايش يابد 6 تا 8 درصد مصرف‌كنندگان آن كاهش‌يابد.وي گفت: در سال گذشته توسط مجلس شوراي اسلامي ماليات‌ها بر سيگار افزايش پيدا كرد به طوري كه براي سيگارهاي توليد داخل 20 درصد و سيگارهاي وارداتي 40 درصد افزايش ماليات داشتيم.