خرید لباس شيوه‌ برخورد با فوتبال ناپاک غلط است

يك پيشكسوت فوتبال گفت: فوتبال ما رو به افول گذاشته و بدتر از اين هم خواهد شد.محمد پنجعلي در گفت‌وگو با ايسنا، درخصوص نهمين دوره‌ي رقابت‌هاي ليگ برتر و سطح كيفي آن اظهار كرد: متاسفانه ليگي كه هر سال برگزار مي‌شود فقط سروصداي زيادي به پا مي‌كند و از نظر فني حرفي براي گفتن ندارد.وي افزود: به اعتقاد من حاشيه‌هاي ليگ برتر هميشه از خود آن پررنگ‌تر است و ما گمان مي‌كنيم كه ليگ‌مان باكيفيت است. اما همين كه در ميادين آسيايي و بين‌المللي ظاهر مي شويم تازه متوجه ضعف‌ها و عقب‌ماندگي‌هاي خود مي‌شويم.پنجعلي ادامه داد: وقتي پرسپوليس و استقلال كه دو تيم پرطرفدار در سطح آسيا هستند هنوز زمين تمرين مناسب و مخصوص خود را ندارند نمي‌توان اميد زيادي به اين فوتبال داشت.وي افزود: باشگاه‌هاي ما هنوز استاديوم و زمين تمرين اختصاصي ندارند و به همين دليل نمي‌توانند براي خود درآمدزايي كنند. از طرفي بودجه‌ي آن‌ها هم يك بودجه‌ي دولتي است در حالي كه نمي‌توان هميشه تحت سرپرستي دولت ماند.اين كارشناس فوتبال تصريح كرد: مشكل اصلي ما در فوتبال ما زيرساخت‌هاي آن است كه تا زماني كه به طور كامل به به حدا استاندارد نرسد اميدي به بهبود فوتبال نيست.پنجعلي با اشاره به اينكه به وجود فوتبال ناپاك اعتقاد دارد خاطرنشان كرد: متاسفانه انحرافاتي در فوتبال وجود دارد كه تقريبا هم ثابت شده است. اما شيوه‌اي كه براي برخورد با آن اتخاذ شده كاملا غلط است.بازيكن سال‌هاي دور پرسپوليس و تيم ملي در پاسخ به سوالی مبني بر اينكه چرا امسال پديده‌اي از ليگ به فوتبال كشور معرفي نشد ابراز كرد: متاسفانه چند سال است كه در باشگاه‌هاي ما به تيم‌هاي پايه هيچ توجهي نمي‌شود. دليل آن هم اين نكته است كه مديريت‌ها همگي نتيجه‌گرا هستند و از آينده‌ي خود مطمئن نيستند. از اين رو براي تيم‌هاي پايه‌ي خود انرژي صرف نمي‌كنند و ترجيح مي‌دهند موفقيت‌هاي كوتاه مدت را به دست آورند.وي اضافه كرد: همين موضوع باعث ناكامي تيم ملي اميد در سال‌هاي اخير شده است.پنجعلي در پايان يادآور شد: براي اصلاح وضع فوتبال بايد سياست‌گذاري كلاني در سطح ملي صورت گيرد. دولت نيز بايد فضا را براي بخش خصوصي باز بگذارد و از آن حمايت كند تا زيرساخت‌ها و فضاي لازم براي رشد فوتبال فراهم شود.