خرید لباس افزايش تخلفات سرعت در کشور

جانشين پليس راه ناجا از افزايش تخلفات ناشي از سرعت در کشور خبر داد.  به گزارش واحد مرکزي خبر، سرهنگ حسين نوري فر، در نشست تخصصي سرعت در دانشکده علوم و فنون راهنمايي و رانندگي گفت: براساس آمار رسمي، تخطي رانندگان از سرعت مطمئنه در سال 86، چهارده درصد تصادفات، در سال 87، 4/ 14 درصد و در سال 88، 9/ 17 درصد تصادفات جاده اي کشور را به خود اختصاص داده است. نوري فر افزود: متاسفانه موضوع تخلفات سرعت در کشور در حال افزايش است. وي به خروجي عملکرد خوب دوربين هاي کنترل سرعت در محور تهران ـ مشهد اشاره کرد و گفت: در فروردين امسال 10 هزار و 500 راننده متخلف در اين محور جريمه شده اند. نوري فر افزود: اين رقم در ارديبهشت امسال به 8 هزار تخلف رسيد که نشان دهنده تاثير عملکرد خوب دوربين هاي کنترل سرعت در محور تهران ـ مشهد است. وي افزايش کارايي و عملياتي شدن اين دوربين ها را در دیگر محورهاي مواصلاتي کشور خواستارشد.