خرید لباس تجمع دانشجويان در فرودگاه امام خميني (ره)

تجمع جمعي از دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران براي اعلام آمادگي اعزام به غزه در فرودگاه امام خميني (ره) آغاز شد.به گزارش ايسنا، دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران در اين تجمع شعارهاي “مرگ بر آمريكا”، “مرگ بر اسراييل”، “خيبر خيبر ياصهيون، جيش محمد قادمون”، “هم غزه هم لبنان، جانم فداي اسلام” سر مي‌دهند.هم‌چنين اين دانشجويان پلاكاردهايي با عناوين “شيوخ عرب از خواب غفلت بيدار شويد”، “سازمان‌هاي دروغين حقوق بشر چرا خفه شده‌ايد”، “شوراي ناامني شرمت باد”، “مرگ بر اسراييل تروريست راهزن”، “ما آماده اعزام به غزه هستيم”، “سكوت هر مسلمان خيانت است به قرآن”، “اي رهبر آزاده آماده‌ايم آماده”، “ما خواستار تشكيل جلسه اضطراري شوراي امنيت هستيم” و … در دست دارند.در دست دانشجويان پرچم‌هايي مزين به نام حزب‌الله، لبيك يا خامنه‌اي و پرچم ايران قرار دارد.