خرید لباس عزيمت پيرمرد 114 ساله به عمره مفرده

يك پيرمرد 114 ساله از خراسان رضوي عازم عمره مفرده مي‌شود.به گزارش فارس، محمد عباسي پايهان متولد 1275 زائر عمره امسال خراسان رضوي است.اين پيرمرد 114 ساله در تاريخ 24 خرداد 89 با كاروان راهيان خورشيد از مشهد مقدس به عمره مفرده مشرف خواهد شد.