خرید لباس متوسل زاده به تيم فوتبال راه آهن پيوست

امين متوسل زاده مهاجم تيم مقاومت سپاسي شيراز به تيم فوتبال راه آهن شهرري پيوست.به گزارش ايسنا، امين متوسل زاده عصر امروز پس از نشست با محمد حسن انصاري فرد و توافق با مديرعامل باشگاه راه آهن شهرري براي يك سال به اين تيم پيوست.متوسل زاده به همراه سرپرست راه آهن با حضور در هيات فوتبال تهران قرارداد خود را ثبت كرد.پيش از اين حميد هدايتي مدافع راست تيم فوتبال پيكان به راه آهن پيوسته بود.