خرید لباس پرنده‌هاي خانم ابتكار هفته آينده به پرواز درمي‌آيند

گزارش رئيسه كميته محيط‌زيست شوراي شهر تهران در مورد وضعيت پرندگان سطح شهر به هفته آينده موكول شد.به گزارش ايلنا، اعضاي شوراي شهر تهران پس از ورود به دويست و هشتاد و ششمين جلسه شورا، با تصاوير مختلفي از انواع پرندگان بر روي ميزهايشان مواجه شدند و انواع و اقسام گونه‌هاي پرندگان در غالب تصاوير بزرگ و كوچك توجه اعضاي شوراي شهر را جلب كرده بود.جلسه امروز شوراي شهر تهران به دليل عجله اعضا براي حضور در مرقد مطهر امام خميني (ره) جنبه رسمي نداشت به طوري كه جلسه تنها با حضور هشت تن از اعضاي شورا و با رياست حسن بيادي برگزار شد.ابتكار رئيس كميته محيط‌زيست شورا كه قصد داشت در مورد وضعيت پرندگان شهر تهران گزارشي ارائه دهد به پيشنهاد اعضاي شوراي شهر اين گزارش را به هفته آينده موكول كرد و مجدد تمام تصاوير پرندگان از روي ميزها جمع‌آوري شد تا هفته آينده پخش شود!در جلسه امروز شوراي شهر تهران ابتكار تذكراتي پيرامون گرايش جوانان به دخانيات و مواد مخدر داد و اگرچه مباحث را جدي و مهم مطرح كرد اما پس از اظهارات ابتكار حسن بيادي نايب رئيس شوراي شهر تهران گفت: ماشين منتظر است زودتر به مرقد برويم.