خرید لباس آغاز بازنگري در صلاحيت‌ اعضاي هيات‌علمي دانشگاه‌ها

دبير هيات مركزي جذب وزارت علوم گفت : اكثر دانشگاهها نياز به بورس داخل خود را مشخص كردند و تا پايان خردادماه سهميه‌ بورس‌ها به دانشگاه‌ها اعلام مي‌شود و طبق فراخواني كه در شهريور ماه صورت مي‌گيرد،دانشجويان بورسيه تا اواخر مهرماه معرفي مي‌شوند.به گزارش خبرگزاري ايلنا، رضا عامري در سي‌و‌نهمين نشست معاونين آموزشي دانشگاه‌هاي سراسر كشور با اشاره به نياز دانشگاهها در سال جاري به اعضاي هيات علمي، عنوان كرد: نیاز به جذب 6400 عضو هیات علمی در دانشگاههای دولتی به وزارت علوم اعلام شده است و پيش‌بيني ما اين است كه اين تعداد به 7 هزار نفر مي‌رسد و تا پايان برنامه پنجم تا 5 هزار و500 عضو هيات علمي جذب دانشگاهها مي‌شود.وی ضمن اعلام برگزاري هفتاد جلسه هيات مركزي جذب وزارت علوم عنوان كرد: بسياري از پرونده‌هاي دانشگاه‌ها در بحثهاي صلاحيت عمومي و علمي رسيدگي شده و به دانشگاه‌ها ابلاغ گرديده است.دبير هيات مركزي جذب وزارت علوم با بيان اينكه يكي از مهمترين اهداف تشكيل هيات‌هاي اجرايي جذب، جذب اعضاي هيات علمي مومن، متعهد و با تخصص لازم است، گفت: بايد تلاش كنيم در فرايند جذب دقت لازم اعمال شود تا اين افراد در اولويت قرار گيرند.عامري با اشاره به ارائه دو هزار و 500 رديف استخدامي در برنامه چهارم اظهاركرد: با مساعدت وزير علوم حدود سه هزار رديف استخدامي ديگر نيز افزايش يافته است كه حدود 500 رديف در بين دانشگاه‌ها توزيع شده است. در اين راستا، هفته آينده پرتال ویژه براي تكميل فرمهاي اعلام نیاز دانشگاهها باز مي‌شود و دانشگاهها مي‌توانند اطلاعات خود را ارسال كنند، تا اواخر خردادماه اعلام نيازها را نهايي كنيم.وي با بيان اينكه بحث بازنگري مصوبات در هيات عالي جذب شروع شده است، افزود: فرم‌هاي صلاحيت عمومي بازنگري شده و بازنگري فرم‌هاي اعضاي هيات علمي نيز در دستور كار است.