خرید لباس امضا قرارداد نهايي صادرات گاز ايران به پاكستان

قرارداد نهايي صادرات گاز ايران به پاكستان امروز با حضور وزير نفت ايران و مديرعامل شركت گاز ايالتي پاكستان امضا شد.به گزارش روابط عمومي وزارت نفت، آخرين ضميمه قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان، امروز در حضور ميركاظمي وزير نفت، بين نعيم شرافت مديرعامل شركت گاز ايالتي پاكستان و كسايي زاده نماينده وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران امضا شد.با امضاي اين قرارداد قرار است ايران از فروردين 1393 روزانه 21 ميليون و 500 هزار متر مكعب و سالانه 7.8 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي به كشور پاكستان صادر كند.همچنين احداث فاز دوم خط هفتم سراسري به طول 400 كيلومتر در مسير ايرانشهر- چابهار- مرز پاكستان، كليد خواهد خورد.بخش نخست احداث اين خط لوله 56 اينچ به طول 900 كيلومتر در مسير عسلويه تا ايرانشهر پايان يافته است و ايرانشهر، نخستين شهر استان سيستان و بلوچستان خواهد بود كه از گاز طبيعي بهره مند خواهد شد.