خرید لباس دستور جدی برای حذف خرده‌فروشان مواد

مدير كل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور گفت: امسال در راستاي مبارزه با مواد مخدر طرح جمع‌آوري خرده فروشان به صورت جدي پيگيري مي‌شود.به گزارش خبرگزاري ايلنا، مدير كل امور اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع فرماندهان انتظامي كرمان با تاكيد بر مبارزه جدي با مواد مخدر اظهار داشت: در سالجاري طبق تصميم‌گيري‌هاي صورت گرفته، مبارزه و جمع‌آوري خرده‌فروشان موادمخدر در دستور كار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است.مسعود زاهديان افزود: خرده‌فروشان مواد مخدر و شبكه‌هاي توزيع محلي به عنوان عناصري مطرح هستند كه سرانگشتان توزيع موادمخدر به جامعه محسوب شده و در راستاي حذف اين افراد پيگيري لازم انجام مي‌شود.مدير كل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در پايان گفت: در واقع خرده فروشان حلقه ارتباط بين معتادان و قاچاقچيان هستند و با جديت در زمينه حذف اين حلقه تلاش مي‌شود.