خرید لباس دستگيري 91 مضنون در 22 خرداد

فرمانده انتظامي تهران بزرگ از دستگيري 91 تن به عنوان مظنون در روز  شنبه 22 خرداد خبر داد.سردار ساجدي‌نيا در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: طي روز گذشته مورد خاصي در پايتخت رخ نداد و تعداد محدودي كه 91 تن بودند به عنوان مظنون از سوي پليس دستگير و به مراجع قضايي معرفي شدند.وي با اشاره به اين كه در روز گذشته هيچ‌گونه خسارتي به شهر وارد نشد ادامه داد: از مردم فهيم تهران كمال تشكر را داريم.فرمانده انتظامي تهران بزرگ ادامه داد: ماموران پليس روز گذشته در سطح شهر حضور داشتند، اما موردي رخ نداد.وي ادامه داد: روز گذشته درگيري در تهران رخ نداد، لذا هيچ كدام از نيروهاي ما آسيبي نديدند.