خرید لباس دوربين مخفي در دخمه شيطاني مرد رمال

همشهری ـ مرد رمال چنان مشهور شده بود كه توانست در مدت كوتاهي از بيش از 2 هزار نفر كلاهبرداري كند.
اين مرد با نصب دوربين‌ مخفي در دخمه شيطاني خود، از زنان جوان فيلم مي‌گرفت تا در فرصت مناسب از آنها سوءاستفاده كند. مدتي قبل ماموران پليس امنيت عمومي سمنان از طريق اطلاعات مردمي در جريان فعاليت مردي قرار گرفتند كه مدعي بود با دعانويسي و جادو، هر مشكلي را حل مي‌كند.
طبق اطلاعاتي كه در اختيار پليس قرار گرفته بود، بيشتر طعمه‌هاي اين مرد زنان جوان بودند كه براي بخت‌گشايي يا جلب مهر و محبت همسرشان نزد مرد رمال مي‌رفتند تا از طلسم‌هاي او استفاده كنند. اين در حالي بود كه بعد از پرداخت مبالغ هنگفتي به اين مرد، نه‌تنها مشكلاتشان حل نمي‌شد كه به آن افزوده هم مي‌شد.
با صدور دستور قضايي، تيمي از ماموران پليس، تحقيقات محلي درخصوص فعاليت مرد رمال را شروع كردند. بررسي‌ها نشان مي‌داد كه كاسبي اين مرد چنان رونق گرفته بودكه هر كس مي‌خواست وي را ملاقات كند مي‌بايست از يك هفته قبل وقت مي‌گرفت.
ماموران همچنين متوجه شدند كه روزانه افراد زيادي در آرزوي حل شدن مشكلاتشان نزد اين مرد مي‌‌روند و او از اين طريق پول هنگفتي به جيب مي‌زند. بعد از تكميل تحقيقات، دستور بازداشت مرد رمال صادر شد و ماموران كه از قبل محل فعاليت او را شناسايي كرده بودند، قدم به آنجا گذاشتند. در يك عمليات ضربتي متهم و زن جواني كه همدست او بود، دستگير شدند و زماني كه ماموران سرگرم بازرسي محل فعاليت وي بودند راز مهمي را كشف كردند.
تحقيقات نشان مي‌داد كه مرد رمال با نصب دوربين‌هاي مخفي در دخمه شيطاني خود از زنان جواني كه راز دلشان را نزد او فاش مي‌كردند يا براي گرفتن طلسم و جادو نزد او مي‌رفتند، فيلم تهيه مي‌كرد و اين فيلم‌ها را در خانه‌اش نگهداري مي‌كرد.
به گزارش فارس، سرهنگ نصري، رئيس پليس استان سمنان، با بيان اين خبر در جمع خبرنگاران گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه متهم با گفتن جملات احساسي و سوءاستفاده از باورهاي مذهبي مردم، آنها را فريب مي‌داده و از طعمه‌هايش مبالغ هنگفتي دريافت مي‌كرده است.
وي ادامه داد: تا‌كنون بيش از 2‌هزار نفر از سراسر كشور براي حل مشكلاتشان نزد اين مرد رفته‌ و هدف كلاهبرداري‌هاي او قرار گرفته‌اند.
سرهنگ نصري با بيان اينكه متهم قصد داشته با تهيه فيلم‌ از طعمه‌هايش از اين فيلم‌ها براي ايجاد رابطه نامشروع با زنان جوان استفاده كند، تاكيد كرد: خوشبختانه با اقدام بموقع پليس تمامي فيلم‌هاي ضبط شده توسط اين مرد قبل از انتشار يا سوءاستفاده كشف شدند و مرد رمال و همدستش در اختيار مرجع قضايي قرار گرفتند.