خرید لباس زمان توزيع کارت کنکور 89

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کارت داوطلبان کنکور سراسري امسال 5 تيرماه منتشر و آزمون نيز در روزهاي 10، 11 و صبح روز 12 تيرماه در 390 شهرستان و بخش کشور برگزار مي شود.حسين توکلي در گفتگو با مهر، افزود: داوطلبان بايد براي دريافت و پرينت کارت ورود به جلسه آزمون خود به سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org مراجعه کنند.وي گفت: پس از برگزاري آزمون و تصحيح پاسخنامه داوطلبان، نتيجه اوليه به صورت کارنامه در اوايل نيمه مردادماه منتشر مي شود.معاون سازمان سنجش آموزش کشور افزود: در گروه آزمايشي رياضي کنکور سراسري امسال 320 هزار و 362 نفر، در گروه آزمايشي علوم تجربي 463 هزار و 92 نفر، در گروه آزمايشي علوم انساني 460 هزار و 830 نفر، در گروه آزمايشي هنر 25 هزار و 19 نفر و در گروه آزمايشي زبانهاي خارجي 18 هزار و 229 نفر ثبت نام کرده اند.توكلي اظهار داشت: برخلاف سال هاي گذشته که هميشه تعداد داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني بيشتر بود در کنکور امسال تعداد داوطلبان کنکور تجربي بيشتر است.