خرید لباس علت خودکشی دانش آموزان انگلیسی

نیمی از دانش آموزان انگلیسی به علت مزاحمت همکلاسی هایشان اقدام به خودکشی می کنند. واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی : تقریبا همه دانش آموزان در دوران مدرسه با تمسخر همکلاسی ها یا مزاحمت های آنان مواجه شده اند ولی گزارشی که به تازگی در انگلیس منتشر شده است نشان می دهد حدود نیمی از موارد خودکشی دانش آموزان در این کشور، ناشی از این نوع رفتارهاست.بر اساس این گزارش ، بررسی ها نشان داد بیش از 40 درصد موارد خودکشی کودکان ناشی از مزاحمت هایی است که با آن مواجه شده اند و بیش از دوسوم این گونه موارد مربوط به دختران است.این در حالی است همه موارد خودکشی کودکان ثبت نمی شود و تحقیقی هم درباره علل خودکشی صورت نمی گیرد.در این گزارش از دولت انگلیس خواسته شده است مطالعات عمیقی در این خصوص انجام دهد و تدابیر لازم را برای جلوگیری از وقوع آن در کمترین زمان ممکن اتخاذ کند . همچنین در گزارش بی بی سی ، درباره بی توجهی مربیان و سرپرستان کودکان به این مساله هشدار داده شده است حتی اگر به مرحل خودکشی نرسد ، این مساله پیامدهای روانی و اجتماعی درپی خواهد داشت.بی بی سی ادامه داد ، با توجه به دشوار بودن دستیابی به اطلاعات درباره خودکشی کودکان ، از گزارشهای مطبوعاتی به منظور دستیابی به شاخصهایی استفاده شد که شاید علت خودکشی کودکان را مشخص کند.