خرید لباس فرانسویها مشاور اپراتور سوم موبایل شدند

عضو هیئت مدیره شرکت تامین تله‌کام از انتخاب شرکت فرانسوی “sofrecom” به عنوان مشاور پروژه اپراتور سوم موبایل خبر داد و گفت: از تجارب این شرکت در انتخاب پیمانکاران شبکه اپراتور سوم که قرار است سیمکارت های نسل سومی را وارد بازار کند، استفاده خواهد شد.مهدی افراسیابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه این شرکت فعالیت و اقدامات مشاوره ای خود را برای اپراتور سوم آغاز کرده است، اظهار داشت: در مناقصه بین المللی انتخاب مشاور اپراتور سوم شرکت های بسیاری حضور داشتند که 7 شرکت از سوی تامین تله کام انتخاب شدند و از میان این 7 شرکت نیز سه شرکت به مرحله پایانی مناقصه راه یافتند و در نهایت شرکت فرانسوی ” sofrecom” که زیر مجموعه اپراتور تله کام فرانسه است، از میان این سه شرکت با اخذ امتیاز مناسب در بخش فنی و قیمت به عنوان مشاور پروژه اپراتور سوم انتخاب شد.عضو هیئت مدیره شرکت تامین تله‌کام گفت: برای ترویج نسل سوم موبایل در کشور نیازمند مشاور متخصص هستیم که این شرکت می تواند در این زمینه بسیار موثر باشد. وی پیش از این نیز در گفتگو با مهر از راه اندازی نسل سوم موبایل در کشور و عرضه این سیمکارت ها تا پایان سال جاری خبر داد و گفته بود: سیمکارتهای این اپراتور طبق پروانه صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات با کد 092 وارد بازار می شوند.