خرید لباس مجدآرا: ورزش باید مثل عبادت نهادینه شود

سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی گفت: امیدوارم همه مسئولان مرتبط با ورزش و سایر نهادها در برنامه هایشان تغییر رویه دهند و به سمت نهادینه کردن ورزش پیش بروند.به گزارش مهر، علی مجدآرا پس از برگزاری اولین گردهمایی با روسای هیئتها و انجمن‌های تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی به دستاوردهای این نشست اشاره کرد و گفت: اولین گردهمایی با روسای هیئتها به منظور تعیین سیاست ها و خط مشی کلی فدراسیون با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص گسترش ورزش همگانی و مزین نمودن سال جاری به نام ورزش همگانی با حضور مسئولان سازمان تربیت بدنی برگزار شد که با رهنمودها و صحبتهای تخصصی آنها جلسه بسیار برپار و مثمر ثمری برگزار شد.وی افزود: در این گردهمایی به پیشنهادات و نظراتی پرداخته شد که ورزش همگانی بیش از گذشته رنگ و بوی علمی تری به خود بگیرد و در کل جامعه ورزش همچون عبادت نهادینه شود. به عنوان مثال انجمن ورزشهای صبحگاهی (یکی از 27 انجمن تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی) باید به انجمن ورزشهای صبح و عصر و شامگاهی تغییر و بیشترین اهمیت را به آن داد و ترتیبی اتخاذ کرد که ورزش در اماکن ورزشی حتی در ساعات پایانی روز و شامگاه قابل اجرا بوده و به ویژه اینکه به طور رایگان در اختیار عموم قرار گیرد. در این بین حتی می توان از اسپانسرهای خوبی چون بانکها کمک گرفت و در عملیاتی نمودن اهداف فدراسیون که همان توسعه ورزش همگانی است، کمک گرفت.مجدآرا یکی دیگراز راهکارهای توسعه ورزش را تشکیل شورای راهبردی استان در ورزش همگانی برشمرد و در این رابطه تصریح کرد: با تشکیل این کارگروه و با توجه به تصویب نظامنامه ورزش همگانی در شورای عالی همگانی بدون شک راه هموارتری پیش روی مسئولان هیاتهای استانها قرار خواهد گرفت چرا که هم از بعد سخت افزار و هم از بعد نرم افزار مسئولان حمایت شده اند.سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی افزود: تغییر رویکرد مسئولان رده بالا نسبت به ورزش همگانی یکی از مهترین اقداماتی است که هر مسئول هیئتی ملزم به انجام آن است. بدون شک این امر مسئولان مربوطه را در محقق نمودن اهداف مورد نظر یاری و کمک فراوانی خواهد رساند. ضمن اینکه مسئولان ورزش همگانی می توانند دبیری شورای عالی سلامت استان خود را نیز با هدف اشراف داشتن بیشتربه امور ورزش همگانی به عهده گیرند.مجدآرا در ادامه خاطرنشان ساخت: فرهنگ سازی و تبلیغ در زمینه ورزش همگانی نیز می تواند از راهکارهای اساسی به شمار آید. به عنوان مثال باید در زمانها و مکانهایی که تعداد کثیری از مردم در اجتماع هستند(همچون در مراسم نماز جمعه) در فواصل گوناگون مسیر، ضمن ارائه برشور، معرفی انجمنهای تحت پوشش، مطالب علمی مربوطه و به طور کلی آشناسازی با حیطه اختیارات هیات ورزشهای همگانی استان، از بعد عملی نیز غافل نشده و با ایجاد کارگاههای عملی مردم را بیش از پیش با ورزش آشتی دهیم. بدون شک در این راه همانطور که قبلا نیز بدان اشاره کردم چنانچه مباحث فرهنگ سازی را از دولتمردان، سیاسیون و مدیران آغاز کنیم در آینده ای نزدیک ورزش همگانی را به شهرکها، ادارات، ارگانها، حوزه، دانشگاه و به طور کل در هر مکانی که قابلیت ورزش را داشته باشد خواهیم کشاند.مجدآرا در پایان اظهار داشت: ورزش همگانی یکی از وظایف 22 گانه شهرداریهاست، روسای هیئتها باید ترتیبی اتخاذ نمایند که شهرداریها مکانی را در پارکها به هیئتهای ورزش همگانی اختصاص داده تا با اعزام مدرس از سوی فدراسیون و در شهرستانها توسط هیئتهای همگانی ورزش به شکل علمی تری برگزار شود.سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی در پایان خاطرنشان کرد: پرداختن به ورزش همگانی از دو بعد قابل بررسی است. اول اینکه بر اساس قانون اساسی توسعه ورزش همگانی اولین وظیفه همه ارگانها و سازمانهای ورزشی است و دوم اینکه ورزش همگانی زیر بنای ورزش قهرمانی است. در واقع ورزش همگانی و قهرمانی دوبال یک پرنده هستند که باید با هم دیده شوند تا در ورزش پرواز صورت گیرد.