خرید لباس هر خريدار خودرو 100 درخت بكارد

رئيس سازمان محيط‌زيست به گروه خودروسازي سايپا پيشنهاد داد كه خريداران محصولات سايپا به ازاي خريد هر خودرو 100 اصله نهال بكارند.
محمد جواد محمدي‌زاده در مراسم رونمايي از نشان آهو و پيراهن جديد سايپا گفت: بايد اين فرهنگ را در كشور جا بيندازيم كه هر كس كه مي‌خواهد يك خودرو داشته باشد پيش از آن بايد 100 درخت بكارد و  قبل از حركت خودرو نهال كاشته شود تا اكسيژن لازم را براي تنفس شهروندان توليد كند.
به گزارش خبرگزاري مستقل محيط‌زيست ايران، وي با اشاره به ويژگي‌هاي آهوي ايراني گفت: آهو، زيبايي، نجابت و مظلوميت را يكجا دارد.  رئيس سازمان محيط‌زيست افزود: اقدام ارزشمند سايپا در جهت حمايت از آهوي ايراني يك فعاليت حرفه‌اي و بين‌بخشي نيست بلكه نمادي است از اجراي تكليف الهي و شعائر ديني.
معاون رئيس‌جمهوري، ادامه داد: شركت سايپا بايد جانورشناسان بزرگ دنيا را به ميدان بياورد، از شگردهاي نوين بهره گيرد و به طرح‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اهميت دهد. سايپا بايد تجهيزات جديد براي حفاظت از محيط‌زيست به عرصه وارد كند و فرهنگ دفاع از محيط‌زيست را به محيط‌هاي ورزشي ببرد.