خرید لباس وقتي غول فوتبال ورزش ما را مي‌خورد

غول فوتبال، روز به روز همچون يك هيولا به شيره جان ورزش چنگ مي‌اندازد و چنين به نظر مي‌رسد كه در آينده‌اي نه چندان دور تمام دار و ندار ورزش ما را تحت سيطره خود مي‌گيرد. متاسفانه حركت ذهني و فكري دست‌اندركاران فوتبال ما به سمت بهبود اوضاع نيست و براي مقابله با اين هجمه بايد تدابيري انديشيده شود.به نوشته جام جم؛ شنيده‌ايم پيرامون مقابله با اين وضعيت در فوتبال طرح‌هايي تهيه و در اختيار سازمان ورزش قرار گرفته و اين انتظار وجود دارد كه اين طرح‌ها به شكل قانوني به مرحله اجرا گذاشته شود. تهيه‌كنندگان اين طرح‌ها راه‌هايي را پيشنهاد كرده و با استناد به دلايلي خواستار اعمال شيوه‌هايي براي نجات فوتبال شده‌اند. در يكي از اين پيشنهادها، حذف تيم‌هاي نظامي به عنوان راه‌حلي توصيه شده است.در اين نظريه آمده است كه باشگاه‌ها با صرف هزينه‌هاي هنگفت بازيكناني را تربيت و به مرحله بهره‌برداري مي‌رسانند و درست در همين زمان، يعني رسيدن سن اين بازيكنان به سن سربازي، آنها به اشكال مختلف جذب تيم‌هاي نظامي مي‌شوند.بازيكنان از دو گزينه سخت و راحت بايد يكي را انتخاب كنند يا به يگان‌هاي آموزشي بروند يا اين كه بازي در تيم‌هاي نظامي را بپذيرند. پس از انقضاي دوره خدمت، اين بازيكنان رشد يافته جذب تيم‌هاي بزرگ مي‌شوند و ديگر باشگاه‌هاي مادر را نمي‌بينند و رغبتي براي بازي كردن در آنجا را ندارند.طرح سرباز قهرمان، يعني امتياز دادن به بازيكناني كه در سطح ملي بازي مي‌كنند، مي‌تواند راه‌حل قابل توجهي باشد. در اين حالت، سربازها به جاي رفتن به پادگان‌ها مي‌توانند پس از گذراندن دوره آموزشي، خدمت خود را در باشگاه‌هاي مادر انجام دهند. نكته ديگر اين كه باشگاه‌ها بايد بتوانند از دستاوردها و بازيكنان پرورش يافته خود بيشتر استفاده كنند. جاي تعجب دارد كه سازمان ليگ، باشگاه‌ها را ملزم مي‌كند كه فقط از 5 بازيكن جوان خود استفاده كنند. حال آن كه اگر غير از اين باشد، انگيزه بيشتري براي پرورش بازيكنان جوان به وجود مي‌آيد. در يك چنين شرايطي قطعا، قيمت بازيكنان تا حدودي تحت تاثير به ميدان آمدن جوانان قرار خواهد گرفت. در طرح‌هاي پيشنهادي، بحث استخدام بازيكنان خارجي نيز ديده شده است. بازيكناني كه در بدو ورود به فوتبال باشگاهي ما با دستمزد كمي، عضو باشگاه‌هاي داخلي مي‌شوند، اما پس از يك فصل بازي كردن، با استقبال چند باشگاه، دستمزد خود را بالا مي‌برند و بالاترين پيشنهاد را مي‌پذيرند و جاي تاسف دارد كه اين بازيكنان گاهي تا 10 برابر، قيمت خود را افزايش مي‌دهند.پيشنهاد مشخص در اين زمينه چنين است كه ما بتوانيم از كشورهاي اسلامي بدون محدوديت، بازيكن بگيريم، همان گونه كه در اروپا، كشورهاي عضو اتحاديه مي‌توانند بدون محدوديت از هم بازيكن بگيرند.