خرید لباس انتصاب مديرکل روابط عمومي وزارت ارشاد

مديرکل روابط عمومي» وزارت ارشاد منصوب شدبا حكم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي «مشاور وزير و مديرکل روابط عمومي » اين وزارتخانه منصوب شد.به گزارش روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، “سيد محمد حسيني “، طي حكمي “محمد علي منفرد” را به سمت «مشاور وزير و مديرکل روابط عمومي» اين وزارتخانه منصوب كرد.متن اين حكم به شرح زير است: “روابط عمومي حائز شرايطي متمايز است. مجموعه اي با ماموريتي سهل و ممتنع!معرفي هر دستگاه و سازماني به ميزان توان اين مجموعه برمي گردد.صداقت، سلامت و شهامت همراه با آگاهي و عدالتخواهي و توانايي به پيوست همت و حميت و تلاش چون سرلوحه عمل اين تشکيلات گردد، آنچه صورت پذيرد، اعتلاي جايگاه و رشد دستگاه متبوعه خواهد بود.اطلاع رساني به موقع و پاسخگويي مناسب به مردم و رسانه ها و ارائه عملکرد با قالبي نوآورانه و بديع انتظار اين وزارتخانه از آن مجموعه است.دانش، تعهد، توان و تجربه مديريتي شما همراه با اعتماد لازم، موجبات انتصاب جنابعالي را به سمت « مشاور وزير و مدير کل روابط عمومي» فراهم آورده است.راه اندازي واحد افکار سنجي(برون سازماني و درون سازماني) و بازخوردگيري در کنار ماموريت تکريم ارباب رجوع و پاسخگويي به شبهات و صيانت از زحمات همکاران از اولويت هاي کاري شماست.بديهي است معاونين و مديران در جهت تحقق اهداف تعيين شده همکاري لازم را بعمل خواهند آورد.توفيق، رفيق تلاش و تعهدتان باد.” از جمله سوابق محمد علي منفرد مي توان به رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در اتريش، رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سوئد، مدير کل تشريفات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، رئيس اداره اروپاي غربي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، مشاور اجرايي قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، سردبير اخبار جام جم صدا و سيما ويژه اروپا و سردبير اخبار جام جم صدا و سيما ويژه آمريکا اشاره کرد.