خرید لباس برگزاري جشنواره‌هاي عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها

مديرکل فرهنگي وزارت علوم از برگزاري چندين جشنواره با موضوع عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها خبر داد.به گزارش خبرگزاري ايلنا، جليل‌دارا با اعلام اين مطلب اظهاركرد: اين جشنواره ها به صورت مستمر و چرخشي در دانشگاه‌هاي مختلف برگزار مي شود.وي افزود: حمايت از ويژه نامه‌ها و نشرياتي که با موضوع عفاف و حجاب منتشر مي شوند، از ديگر برنامه‌هاي اداره کل فرهنگي وزارت علوم در بحث عفاف و حجاب است. رونمايي از چندين کتاب و توزيع کتابچه‌هاي مختلف در خصوص عفاف و حجاب از برنامه‌هاي ديگر اين اداره کل است.وي در پايان يادآورشد: بسترهايي را آماده کرده‌ايم كه بحث عفاف و حجاب در پوشش را در دانشگاه‌هاي مختلف كشور را بررسي کرده است و به اين ترتيب دانشجويان متوجه مي‌شوند که اين بحث فقط در ايران مطرح نيست.