خرید لباس تصویب فوریت طرح انتخاب شهردار توسط مردم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن، شهرداران مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت، به صورت مستقیم، عمومی و با رأی مخفی مردم انتخاب می شوند. به گزارش واحد مرکزی خبر این طرح در قالب اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مطرح شده است که بر اساس آن، انتخابات شهرداران مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت در صورت تصویب نهایی همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی و با احراز اکثریت نسبی آرا برگزار خواهد شد.همچنین در این طرح (در صورت تصویب نهایی)‌ مقرر شده است که صدور حکم نصب شهرداران پس از انتخاب با آرای مردم در شهرهای با جمعیت بیشتر از 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان ها بر عهده وزیر کشور و در سایر شهرها بر عهده استاندار خواهد بود.بر اساس این طرح (در صورت تصویب نهایی) شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.در جلسه علنی امروز صمد فدایی نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر در شورای رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب شد.