خرید لباس تصویر ابن سینا روی اسکناس تاجیکستان

تاجیک‌ها اسکناس 20 سومونی با تصویر شیخ‌الرییس ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی منتشر کرده‌ و او را تاجیک خوانده‌اند.و این هم اسکناس 10 سومونی با عکس شیخ علی همدانیمنبع: خبر آنلاین